DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (3)

image_pdfimage_print

DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (3) – Jan van der Watt

Deel 2 – die inhoud van Markus 1:1-8:21

Ons gaan nou sistematies deur die Evangelie beweeg – ons gaan kyk watter klein vertellings daar is en hoe dit saamhang om die boodskap van die groter episode te vorm. Laat ons begin.

 

NOTA: omdat ons tyd min is, is hierdie net ‘n oorsig. Net van die hoofpunte word genoem. As jy meer tyd het, lees die Evangelie in meer detail (met ander woorde, lees die dele in die Bybel deur, merk wat jou tref, ens.).

—oooOOOooo—

 

Episode1 – Markus 1

 

Gaan Mk 1 vinnig deur… waaroor dink jy gaan dit hier?………………………………………………………

 

‘n Klomp dinge gebeur hier: Johannes die Doper…Jesus se doop… versoeking… preek… dissipels word gekies…Jesus begin genees.. en preek nog verder….

 

a) Veral twee dinge is belangrik om op te let:

 • Al die dinge wat Jesus gereed maak om te begin,  gebeur.
  • Sy boodskapper kom en kondig hom aan soos die profete voorspel het (1:2,7);
  • Jesus word gedoop “gesalf” om met sy werk te begin (1:9-11)
  • Jesus ontmoet sy vyand (1:12-13)
  • Jesus kry sy groep mense (dissipels) bymekaar (1:16-20).

Nou is Jesus reg om te begin werk. Hy is aangekondig en “gesalf” het sy eie mense by Hom en ken sy vyand…

  • Dan doen Jesus wat Hy gekom het om te doen – Hy preek (1:14-15, 32-39) en Hy genees (1:21-45).

 

b) Maar daar is ‘n verhaal agter die verhaal: kyk wat sê almal:

 • Johannes die Doper (1:2,7)……………………………………………………………………………………
 • God uit die hemel (1:10)……………………………………………………………………………………….
 • Besetene (1:24, 27)………………………………………………………………………………………………
 • Die melaatse (1:40)………………………………………………………………………………………………

 

Daar is drie sterk getuienisse: Van God se boodskapper, van God self en van die duiwels. Die sieke eggo dit dan. Die storie agter die storie is: die waarheid en getuienis oor wie Jesus is weergalm uit hemel en hel. Dit is nie mensewerk nie, maar God se werk. 

 

c) Aan die einde sê Jesus ‘n snaakse ding. Lees 1:44… moet vir niemand sê nie. Watter predikant preek en sê dan: moet vir niemand sê nie? Waarom dink jy sê Jesus dit?…………………………………..

 

Moet vir niemand sê nie… hierdie opdrag kom ‘n paar maal in Markus voor. Ons noem dit die “Messiasgeheim”. Die rede daarvoor hang saam met ons “wipplank” styl waarin Markus geskryf is. In die eerste deel word Jesus as buitengewoon suksesvol geteken. Hy doen wonders en behaal sukses. As jy nou oor Jesus praat, sal jy net ‘n boodskap van wonders en sukses hê: “Jesus die wonderwerker” wat alles net altyd goed laat gaan. MAAR in die tweede deel kry ons ‘n ander prentjie. Jesus word gevang en hang magteloos aan die kruis. Hy ly en word deur sy eie mens in die steek gelaat. Dit is ‘n ander lydende Jesus hierdie. As jy nou moet vertel wie Jesus is, is Hy nie die wonderwerker nie, maar die Een wat ly. Wat is die ware prentjie: beide dele – Jesus is die Seun van God wat wonders doen, maar ook die mens wat vir ons ly. Die twee fasette vorm saam die boodskap oor wie Jesus is. Hy is Seun van God wat as mens vir ons kom ly. Daarom moet jy nie te gou praat nie… wag tot jy die hele boodskap het, anders verkondig jy dalk net die helfte van die boodskap. Bly stil tot jy die “hele” Jesus ontdek het. Dan kan jy praat, soveel jy wil.

 

 

 

Ons gaan nou na mekaar die verskillende episodes hanteer.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...