Die graf was leeg: Onafhanklike beskrywings

image_pdfimage_print

To my mind to kill in war is not a whit better than to commit ordinary murder. -Albert Einstein (1879-1955)

Die graf was leeg: Onafhanklike beskrywings

William Lane Craig William Lane Craig is Navorsingsprofessor in Filosofie aan die Talbot School of Theology. Ek gaan baie gebruik maak van sy boekie: Did Jesus Rise from the dead.

Die graf was leeg. As Paulus sê dat Hy begrawe is en opgestaan het, moes die graf tog leeg gewees het. Is dit so? Markus se verhaal van die leë graf is eenvoudig. Die opstanding self word nie beskryf nie, daar is geen teologiese nadenke oor Jesus wat die sonde en die dood oorwin nie, geen goddelike titels word gebruik nie, geen aanhaling van ‘n profesie wat vervul is nie, geen beskrywing van die opgestane Here nie.

Wie het Jesus se leë graf ontdek? ‘n Aantal vroulike volgelinge van Jesus.

Om dit te verstaan, moet ons twee dinge onthou:

  • Vroue is nie as geloofwaardige getuies beskou nie. Dit is ‘n weerspieëling van die patriargale stelsel van daardie tyd. So aanvaar Josefus, die bekende Joodse geskiedskrywer, die getuienis van vroue slegs in die gevalle van Gamala en Masada – hulle was die enigste oorlewendes!
  • Vroue beklee ‘n laer vlak op die Joodse sosiale leer – hulle was tweedeklas burgers. So sluit die daaglikse gebed van ‘n Joodse man in: “Geseënd is U, Here en ons God, heerser van die heelal, wat my nie ‘n heiden, slaaf of vrou gemaak het nie.”

Daarom is dit verbasend dat dit juis vroue is wat die leë graf ontdek het en wat die belangrikste getuies daarvan was. Hoe verduidelik ons dit? Hulle het waarlik die leë graf ontdek en die evangelieskrywers het getrou neergeskryf wat vir hulle ‘n verleentheid was.

In Matteus 28:11 – 15 beskryf Matteus die berig van die wagte wat Jesus se graf moes oppas. Hulle vertel vir die priesterhoofde wat gebeur het. Hierdie priesterhoofde gee ‘n groot bedrag geld aan die wagte om te sê dat sy dissipels sy lyk gesteel het. En dan lees ons: Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel.

Wat het ongelowige Jode van Jesus se opstanding gesê? Dat die mense wat sê dat Jesus opgestaan het, dronk was? Nee. Hulle sê die dissipels het die lyk gesteel. Hulle ontken nie dat die graf leeg was nie. Hulle wend ‘n hopelose poging aan om dit te verduidelik. In werklikheid sê hulle dat die graf leeg was.

Daar is egter ‘n tweede bewys dat Jesus opgestaan het: Hy verskyn na sy dood aan heelwat mense. Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...