Die vrou van 2 Johannes 1 – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

At  vra:

Daar is ook n gedeelte in 2 Johannes 1 waar hy praat van die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders
Johannes was die oudste van al die apostels wat oorleef het en die uitverkore vrou die Kerk en die die kinders persone wat die Evangelie wat Jesus en apostels verkondig het aangeneem het in die geloof.

 Antwoord

Prof Jan van der Watt antwoord: 

In 2 Johannes 1 lees ons dat die skrywer die kort briefie rig aan ‘Die uitverkore vrou en haar kinders’. Die vraag is nou of dit letterlike bedoel is (dit is aan ’n fisiese persoon geskryf) en of dit figuurlik is, met ander woorde dat die ‘uitverkore vrou’ eintlik verwys na die gemeente.

Oor die antwoord op hierdie vraag is daar nogal verskil van mening. Daar is ondersteuning vir altwee opinies. Natuurlik is die belangrikste manier om so vraag te beantwoord om na die konteks te kyk en hier lê die probleem juis. In sommige gevalle lyk dit of die brief vir ’n gemeente geskryf is en soms lyk dit of dit vir die vrou as leier in die gesin geskryf is. Hoe los ons die probleem op?

Ons moet onthou dat die Christene destyds nie in kerk bymekaar gekom het nie, maar in huise (sg. huiskerke). Dit beteken dat die huiseienaar ’n sekere seggenskap gehad het oor wat daar in sy of haar huis gebeur het, hoewel die huiseienaar nie altyd noodwendig die leier van die gemeente was nie (sien 3 Johannes). As ons in 2 Johannes 4 lees dat van die kinders van die vrou nie meer volgens die waarheid lewe nie, en hulle in verse 5-9 aangespreek word soos die skrywer in 1 Johannes die gemeente aanspreek (sien 1 Joh 2:7-11; 4:1-5), dan lyk dit of dit hier om ’n gemeente en nie ’n individuele vrou met haar probleme gaan. Buitendien, word daar nie melding gemaak van ’n vader nie wat ook meer op ’n figuurlike situasie dui.

Aan die ander kant word die woorde vrou en kinders letterlik verstaan en na 2 Johannes 10 verwys waar daar van ’n huis in die enkelvoud (in Grieks) gepraat word.

Die meeste Bybelverklaarders meen egter dat die verwysing na ’n figuurlike vrou (die gemeente) is en nie na ’n fisiese vrou met haar kinders nie. Die ‘vrou en haar kinders’ is eintlik die gemeente. Dit is ’n algemene manier waarop daar na gemeentelede verwys word. Johannes doen dit ook in sy eerste brief (1 Johannes 2:1, 12, 18 ens.) en in Openbaring waar die vrou (die bruid) na die Christene as geheel verwys (Open 19:6-8; 21:2).

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...