Die Wegraping – Waar het dit begin? – Vraag

image_pdfimage_print

Die Wegraping – Waar het dit begin? – Dirk Venter

Theo Visser vra:

Ek lees die artikels oor die Wegraping met groot belangstelling . Dit bevestig wat ek ook glo . Wat ek graag sal wil weet, is waar het die leerstelling van die Wegraping begin het ? Dit was sover ek kan agterkom nie ‘n leerstelling in die vroeë kerk nie, maar het nie baie jare gelede posgevat nie . Is dit korrek om hierdie afleiding te maak.

Antwoord:

Dirk Venter antwoord:

Daar word soms wel gesê (deur voorstanders van die wegrapingsidee) dat die vroeë kerk geglo het in ʼn wegraping van gelowiges voor die aanbreek van die groot verdrukking (bedelings-premillenium interpretasie).  Gevolglik, sê Hal Lindsey byvoorbeeld, was dit eers vanaf die kerkvaders Klemens en Origenes, en veral na Augustinus, nie meer die algemene verwagting in die kerk nie.  Die probleem hiermee is egter dat betroubare getuienis van so ʼn verwagting in die vroeë kerk eenvoudig ontbreek.  (Selfs Dr John F. Walvoord, een van die belangrikste twintigste eeuse voorstanders van die “voor-verdrukking” wegraping, gee in sy boek “The Rapture question” toe dat die kerkvaders geglo het in die wederkoms na die groot verdrukking; p.137 e.a.).  Daar is wel een aanhaling uit ʼn preek (wat waarskynlik verkeerdelik aan die vierde eeuse kerkvader, Efraim van Sirië, toegeskryf word), wat deur sommiges beskou word as ʼn verwysing na die wegraping.  Baie ander interpreteer hierdie aanhaling egter anders, onder meer omdat daarin geen verwysing is na ʼn ontmoeting met Christus tussen hemel en aarde nie (hoewel die skrywer wel van mening was dat Christus die kerk van die toneel af gaan verwyder voor die groot verdrukking).  Buiten die dubbelsinnigheid van die aanhaling self, is daar nog die probleme van die ware outeur en datering daarvan.  Gevolglik kan hierdie enkele omstrede aanhaling nie as betroubare getuienis van so ʼn verwagting in die vroeë kerk beskou word nie.  By die gebrek aan betroubare getuienis om dit te bevestig, is dit spekulatief en onverantwoordelik om so ʼn leerstelling terug te lees in die vroeë kerk se geloof (teologie) in, en baie meer logies om af te lei dat die wegraping nie ʼn leerstelling van die vroeë kerk (of kerkvaders) was nie.

 

Wanneer het die idee van die wegraping dan wel te voorskyn gekom?  Dit wil voorkom asof die eerste gedokumenteerde verwysing na die wegraping (“rapture“) as konsep, in 1738 was, in ʼn kommentaar op die Nuwe Testament deur Philip Dodridge.  Daarna was daar van tyd tot tyd publikasies wat die idee gehuldig het, soos byvoorbeeld die visioen van Margaret MacDonald (ʼn 15 jarige Skotse meisie), in 1840 (eerste uitgawe).  Die idee het egter eers sedert 1878 noemenswaardig begin veld wen, ondermeer vanweë die Bible Conference Movement (onder leiding van die Brethren Movement / Plymouth Brethren, wat voorstanders van die bedelings-premillenium interpretasie van die wederkoms was, ʼn arm van die sg. “dispensationalism“).  Konferensies is gereeld aangebied, en die idee van die wegraping (binne die groter skema van die verskillende “dispensations” / bedelings) het sodoende al meer populêr begin word in ʼn aantal belangrike denominasies in die VSA.  Die baie gewilde Scofield Reference Bible (CI Scofield; 1909, 1919, 1967) het ook hiertoe bygedra.

 

In die tweede helfte van die twintigste eeu het publikasies van ondermeer Dr John F. Walvoord (Dallas Theological Seminary) en J. Dwight Pentecost in die vyftigerjare, Hal Lindsey in die sewentigerjare, en (sedert die middel negentigs) die Left Behind-reeks van Tim La Haye en Jerry B. Jenkins, waarvan almal honderde duisende (tot selfs miljoene) kopieë verkoop het, die idee toenemend populêr gemaak.  Terwyl dit vantevore ʼn eienskap van hoofsaaklik die Amerikaanse teologiese landskap was, het hierdie baie suksesvolle publikasies meegebring dat die idee van die wegraping vandag ʼn internasionale verskynsel is. 

 

Outeur: Ds Dirk Venter

 

image_pdfimage_print

You may also like...