Ds Dirk Venter

image_pdfimage_print

Dr Dirk Venter

Dirk Venter (Geb. 20 Oktober 1978) matrikuleer in 1996 in Ermelo.  Hierna studeer hy aan die PU vir CHO waar hy die grade BA en BA (Hons, Grieks) verwerf.  Hy verwerf ook die grade Hons Teol., MDiv en MTh (Nuwe Testament) aan die Universiteit van Pretoria.  Hy ontvang die grade telkens met lof.

Sy MTh studies, waarin hy ondermeer die tema “Paulus se teologie van geldelike bydraes in II Korintiërs” behandel het, is in 2008 onder die leiding van prof. Jan van der Watt voltooi.  Hy is tans besig met voorbereidings om verder te studeer in die Nuwe Testament en DV mettertyd ‘n PhD graad daarin te voltooi.

Dirk is in Nov 2003 as leraar in die Nederduits Gereformeerde Kerk gelegitimeer, en is sedertdien werksaam in die NG Gemeente Meyerspark in Pretoria.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...