Gaan die Jode hemel toe?

image_pdfimage_print

Gaan die Jode hemel toe? – Kobus Kok

Benita vra:

Wat bedoel Paulus in Romeine 11:25-26?

Antwoord:

Dr Kobus Kok antwoord:

Wanneer ons ʼn bepaalde teksgedeelte wil verklaar, moet ons in die heel eerste plek die groter konteks waarbinne dit geskryf is in ag neem. Om verse sommer net so uit konteks te haal, kan maak dat mens allerlei betekenisse inlees. Romeine 11:25-26 lê binne die groter struktuur van Romeine waar Paulus in Romeine 11:25-32 praat oor die groot geheim van God se geweldige groot genade. Die hele hoofstuk 11 handel oor die hoop wat daar nog vir die Jode bestaan, die volk wat niks minder was nie as die geliefde volk van God. Ongelukkig het hulle die Een wat God gestuur het, sy Seun, nie aanvaar nie. God se liefdevolle vader hart klop agter nog steeds vir sy kinders, veral vir sy geliefde volk met wie Hy vir duisende jare ʼn liefdespad gestap het. Daarom skryf Paulus vir die Jode dat daar nog hoop is as hulle nie aanhou om hulle harte teen God te verhard nie. In Romeine 11:25-32 lees ons in die Afrikaanse vertaling die volgende:

25Ons staan hier voor ‘n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor ‘n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidennasies in die koninkryk ingegaan het; 26en op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar (in Jesaja 59:20-21) geskrywe:

“Uit Sion sal die Redder kom, en Hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder. 27En hierdie verbond sal Ek met hulle sluit wanneer Ek hulle sondes wegneem.”

28Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande van God, en dit kom julle ten goede, maar kragtens die uitverkiesing is hulle geliefdes om die aartsvaders se ontwil. 29As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie. 30Vroeër was julle heidene, ongehoorsaam aan God, maar noudat die Jode ongehoorsaam geword het, het God Hom oor julle ontferm. 31Net so gaan dit ook met die Jode: omdat God Hom oor julle ontferm het, het hulle nou ongehoorsaam geword. Maar dit gebeur sodat hulle self ook nou ontferming kan vind. 32God het almal aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat Hy Hom oor almal kan ontferm.

 

Kyk gerus na die kommentaar van Prof Wim Vergeer in die Bybellennium eenvolume kommentaar waar hy oor hierdie gedeelte in Romeine skryf. Hy wys daarop dat die Here aan Paulus bekend gemaak het die verharding van die Jode nie vir altyd sal aanhou nie en dat daar ‘n grootskaalse redding van Jode gaan plaasvind net voor Jesus se terugkeer. Die Jode gaan dus kort voor Jesus se tweede koms radikaal tot bekering kom en besef dat Jesus God se Seun en die Messias is. Paulus haal dan ook in hierdie gedeelte Jesaja 59:20-21 aan waar God deur die profeet spreek en sê dat die beloofde Messias oppad is. Prof Vergeer is reg as hy opmerk dat die begrip die hele Israel (11:26), net soos in die geval van die uitdrukking die volle getal uit die heidennasies (11:25), nie verwys na álle heidene en álle Jode nie, maar slegs die wat tot bekering gekom het en Jesus as Messias aanvaar. In Johannes is dit ook duidelik dat net die wat glo dat Jesus die Seun van God is en leef soos dit God behaag die sal wees wat die ewige lewe sal ontvang (Johannes 1:12; 14:6; 20:30-31). Paulus wys egter daarop dat die Messias en redder uit Israel voortgekom het, maar dat die Jode op ʼn stadium na die heidene gaan kyk en gaan sien hoe God se genade teenwoordig is by die heidene en dan sal hulle sommer baie skaam kry. Sommiges sal dan tot bekering kom – hulle sal deel vorm van die wat uitverkies is. God se hart van ontferming klop immers nog sterk vir Jode en vir nie-Jode. Soos ʼn pa wat baie lief is vir sy kinders, net so is God oneindig lief vir ons en staan hy met ope arms om die wat na Hom toe terugkeer te ontvang.

 

Outeur: Dr Kobus Kok

 

image_pdfimage_print

You may also like...