Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Stede en Dorpe(3) – JP Louw

image_pdfimage_print

Die poort

In die vroegste tye was die hek of poort van ‘n muur om ‘n stad die kwesbaarste plek. Daarom is al gou baie aandag bestee om dit te versterk. Die Kanaäniete het selfs offers aan hulle gode gebring wanneer hulle die poort gebou het.

Die deure of hekke van ‘n poort was van dik hout gemaak en soms met koperplaat bedek (Psalm 107:16). Ysterskarniere het die deure in die mure vasgehou (Psalm 107:16, 1 Samuel 23:7) en yster sluitbalke (Jesaja 45:2) het die slotte gevorm. Met verbeterde oorlogsmetodes kon hekke soos hierdie nie stand hou nie. Een oplossing was om voor die poort nog ‘n ringmuur te bou met ‘n buitepoort. Soms is die ringmuur as ‘n lang ommuurde pad gebou sodat van bo of op die invallers geskiet kon word, of warm vloeistowwe afgegooi kon word. Hierdie dubbele hekke het ook die geleentheid gebied om die vyand se getalle te beperk as hulle op die hoofhek afkom. Torings is by die hekke aangebring om ver te kon sien (2 Samuel 18:24-26). ‘n Nog later metode was om die twee hekke nie teenoor mekaar te plaas nie sodat die vyand ‘n draai moes maak om by die tweede te kom. Die draai was na links sodat die regterkant van die, soldate wat die skild in die linkerhand gedra 11(.1 oop kon wees om raak to skiet. In uiterste gevalle, is selfs drie poorte met ‘n kronkelpad gebruik.

Damakuspoort

Die besige DamaskusPoort van die huidige Jerusalem

Die poort het so ‘n plek van toesprake en regspraak geword (Spreuke 1:21, 2 Kronieke 32:6, Jeremia17:19-20, Deuteronomium 21:18-21). Ongelukkig het leeglêeers ook die stadspoort misbruik (Psalm 69:13). In Ester 2:21 lees ons van Mordegai wat in n ander poort, die poort van die paleis gesit het-dalk het by op iemand gewag of wou by maar net die praatjies daar hoor, want ‘n poort was ook ‘n sosiale plek. So kon Mordegai hoor hoe die poortwagte teen die koning saamsweer. Dit is egter ook moontlik dat die uitdrukking “in die poort van die paleis sit” ‘n idioom geword het vir iemand wat ‘n belangrike posisie beklee het en dat Ester 2:21 verstaan moet word dat Mordegai vanweë sy posisie in die geleentheid was om van die sameswering te wete te kom.

 

Die stadspoort was altyd gedurende die nag gesluit. In die nuwe Jerusalem waarvan Openbaring 21:25 praat sal dit nie meer nodig wees nie, ook nie in die dag nie.

image_pdfimage_print

You may also like...