Geregtigheid en selfbeheersing en die komende oordeel

image_pdfimage_print

Geregtigheid en selfbeheersing en die komende oordeel – Francois Malan

Andre vra:

Handelinge 24:25  sê, Paulus het vir Feliks en sy vrou geleer oor hoe om hulle sondige begeertes onder beheer te kry/ to take control over their passions. Hoe kry n mens dit reg?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Die teks sê nie spesifiek dat Paulus hulle geleer het oor hoe om hulle self te beheer nie, maar dat Paulus met hulle indringend gepraat het oor geregtigheid en selfbeheersing en die komende oordeel. Die reaksie van Feliks was egter vrees en hy het Paulus vir eers laat gaan, so asof die tyd om is, totdat hy weer ‘n geleentheid sal hê om na Paulus te luister. Volgens vers 26 het dit dikwels gebeur ,maar slegs om omkoopgeld vir Paulus se vrylating te soek.

 

Volgens die Joodse geskiedskrywer Josefus  het Feliks met die hulp van ‘n Joodse towernaar die Jodin Drusilla van haar Joodse man afgerokkel om met hom as sy derde vrou, te trou. Feliks was ‘n nie-Jood en vrygelate slaaf wat ‘n vriend van keiser Claudius was en daarom as goewerneur van Palestina aangestel is. Teen die Romeinse wet het hy van Paulus omkoopgeld gesoek volgens Hand. 24:26..

 

Volgens Galasiërs 5:23 is selfbeheersing deel van die vrug van die werk van die Heilige Gees in die gelowige, saam met agt ander deugde. Die Here Jesus sit sy werk op aarde voort deur sy volgelinge in wie God self kom woon om hulle te leer, te lei en te versterk om hulleself te beheer. Die geloof dat Jesus self God is, wat uit liefde ons sonde op Hom geneem het en weggeneem het, kom deur die oortuiging van die Heilige Gees, wat die woord van God gebruik om ons te oortuig. Vergelyk Johannes 1:1  die Woord was self God; Jn 1:29 daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem;  Jn 14:15-17 Jesus sal die Vader vra om die Heilige Gees te stuur, die Gees van waarheid, Hy sal by ons bly en in ons wees, sodat ons Jesus sal liefhê en sy opdragte uitvoer 

 

Paulus bid in Efesiërs 3:14-19 dat die Vader deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrond sal wees…en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.

 

Vergelyk ook 2 Petrus 1:3-7  dat die Here Jesus ons deur sy goddelike mag in staat stel om die verderf wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is te ontvlug en deel te kry aan die goddelike natuur, en dat ons daarom alles in die stryd moet werp om ons geloof te versterk, o.a. met selfbeheersing.

Paulus sê in 1 Korintiërs 9:27 dat hy sy liggaam oefen en onder beheer bring sodat hy nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...