Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Wenke aan die Leser

image_pdfimage_print

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Wenke aan die Leser –  Hennie Stander

Hierdie boek probeer om by elke item wat behandel word, na toepaslike gedeeltes uit die Bybel te verwys. Die inhoud van hierdie gedeeltes word gewoonlik nie woordeliks herhaal nie. Daarom is dit noodsaaklik dat die leser ‘n Bybel byderhand sal hê om elke keer die verwysing na te slaan. So sal jy ‘n volledige verduideliking van die saak kry. Hoewel hierdie boek ‘n deurlopende geheel maak en jy vir vinnige lees kan klaarkom sonder om dieBybelgedeeltes na te slaan, moet jy besef dat jy baie gaan verloor as jy dit nie doen nie. Die naslaan van die teksverwysings in die Bybel sal vir joutegelykertyd baie handige Bybelstudiemateriaal bied: Op hierdie manier kan die boek heel goed deur Bybelstudiegroepe gebruik word.

Jy sal nog meer nut uit hierdie boek kry as jy verskillende Afrikaanse en. Engelse vertalings gebruik, maar dan moet jy net op twee sake let. Eerstens, veral in die Ou Testament, mag die nommers en volgorde van versies in sommige Bybelboeke van mekaar verskil. Tweedens, die woorde en uitdruk­kinge in Bybelvertalings verskil. Die raakpunt van die verwysing mag dus dalk in een vertaling duideliker as in ‘n ander wees,

 

In enkele gevalle word daar ook uit die Ou Testamentiese Apokriewe boeke aangehaal wat jy in sommige Engelse Bybelvertalings ingesluit kan vind. Hoewel Apokriewe boeke deur baie kerke nie as gesaghebbend vir leerstellings gebruik word nie, gee hulle tog waardevolle inligting oor gebruike en gewoontes van die antieke wêreld.

 

Hierdie boek bevat ook gedeeltes met inligting wat die toeris in moderneIsrael nuttig sal vind omdat die agtergrond van al die gebruike en gewoontes wat in hierdie boek behandel word, vir jou ‘n beeld sal gee van die destydse wêreld. Dit sal jou ook help om inligting van sommige toergidse versigtig te beoordeel.

 

Alhoewel hierdie boek ‘n nuutgeskrewe Afrikaanse teks bevat, gebruik dit die fotomateriaal van die boek The New Manners and Customs of Bible Times van Ralph Gower met toestemming van The Moody Bible Institute of Chicago. Die fotomateriaal het die huidige skrywers aan die opset en uitleg van die oorspronklike boek gebind, maar die Afrikaanse weergawe verskil aansienlik van die Engelse teks omdat dit van nuwe kennis en inligtings­bronne oor die antieke wêreld gebruik maak.

 

 

Skrywer: Prof Hennie Stander

 

image_pdfimage_print

You may also like...