Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Familie(4)

image_pdfimage_print

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Familie(4) – Hennie Stander

Betreding van volwassenheid

Dit is aanvaar dat die Joodse seun op die ouderdom van dertien jaar volwassenheid bereik het, maar dit is nie seker wanneer hierdie praktyk begin het nie. In die Nuwe Testamentiese tye reeds het‘n seun van dertien jaar oud ‘n “seun van die Wet geword’. Die vader is verantwoordelik gehou vir die seun se dade tot op die ouderdom van dertien jaar en daarna is die seun as ‘nverantwoordelike lid van die Joodse gemeenskap beskou en kon by ‘n lid van die sinagoge word.

Die verhaal aangaande die twaalfjarige Jesus wat by die tempel agtergelaat is (Lukas 2:41-52), toon aan ons dat Jesus homself begin voorberei het vir sy toetrede tot volwassenheid. Dit sou die laaste keer gewees het dat by die Pasga as ‘n kind bygewoon het.

 

Poligamie

Lameg was die eerste persoon van wie ons lees wat twee vrouens gehad het (Genesis 4:19). Esau weer het drie vroue gehad (Genesis 26:34; 28:9; 36:1-5). Jakob het met beide Lea en Ragel getrou, en daarbenewens het by ook ‘n seksuele verhouding met die slavin van elk van hulle gehad (Genesis 29).Nogtans, alhoewel dit toelaatbaar was om tegelykertyd met meer as een vrougetroud te wees, soos in bostaande gevalle, was poligamie nie so algemeen in Israel in die Bybelse tye as wat dikwels beweer word nie. Een van die redes hiervoor was dat ‘n man redelik ryk moes wees om meer as een vrou te kon bekostig en dus was monogamie die meer algemene vorm van die huwelik onder die gewone mense in Israel. Poligamie het meer onder die koninklikes voorgekom. Dawid, byvoorbeeld, het baie vrouens gehad (insluitende Migal, Abigail en Batseba) en Salomo het selfs nog meer gehad gedurende die meer florerende tydperk van sy koningskap. Verskeie Ou Testamentiese figure het egter slegs een vrou gehad. Hieronder tel byvoorbeeld Noag, Isak, Josef en Moses. Dit is dikwels deur die rabbis uitgewys dat dit net tot probleme lei wanneer ‘n mens meer as een vrou het-byvoorbeeld in die geval van Lea en Ragel (Genesis 30) en Hanna en Peninna (1 Samuel 1).

 

Skrywer:  Prof Hennie Stander

 

image_pdfimage_print

You may also like...