Gee my wysheid (2)

image_pdfimage_print

 

Faith defines the Church, love is its driving force, and hope keeps it in existence – Colin Morris

 

Gee my wysheid (2)

Matthew Henry (1622 – 1714) het ‘n kommentaar oor die hele Bybel geskryf. Uit hierdie massiewe werk het ‘n boek (Grant Me Wisdom) verskyn wat Henry se werk maklik toeganklik vir die moderne leser maak. Ek gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie werk wy.

 

Wandel met God

Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul (Kolossense 2:6 – 7)

Alle Christene het Jesus Christus die Here ontvang – altans dit is wat almal bely. Hulle het Hom aanvaar. Die groot bekommernis vir Christene wat Jesus Christus aangeneem het, is om saam met Hom te lewe/wandel. Ons moet saam met Hom in ons daaglikse lewe loop; ons moet ons gemeenskap met Hom handhaaf.

 

Hoe meer ons in verbondenheid met Jesus Christus lewe, hoe meer is ons in Hom gewortel en op Hom gebou en hoe nader leef ons aan Hom. Om dit reg te kry, is dit wat ons geleer is belangrik. ‘n Goeie onderrig het ‘n groot invloed op jou lewe. Ons moet vas staan in die geloof en dit met dankbaarheid.

 

Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie (Kolossense 2:8). Die Jode se lewens is deur die tradisies van die voorgeslagte beheer. Die heidene het die filosofie en die Christelike beginsels vermeng. Beide se denke is van Christus vervreem. Diegene wat hulle geloof op die denke van ander mense bou, het hulle rug op Christus gedraai. Jesus Christus is die Here en die hoof oor alle magte in die hemel en op die aarde.

 

image_pdfimage_print