Gesonde gemeentes

image_pdfimage_print

 

We are not primarily called to do something or go somewhere; we are called to Someone. —Os Guinness

 

Gesonde gemeentes

Ons doel is ‘n gesonde gemeente. Daar is baie beskrywings van hoe ‘n gesonde gemeente lyk. ‘n Vraag wat ons moet vra, is: Is ons ‘n vrygewige gemeente? Die vraag is wat doen ‘n gemeente met wat aan hom gegee is. Sommige gemeentes fokus op dit wat hulle kan spaar en bymekaarmaak; ander kyk weer watter verskil hulle aan die koninkryk van God kan maak met die hulpbronne wat God voorsien het. Ons moet bly wees as ons in staat is om ons hulpbronne op iets anders as onsself te spandeer.

 

Wat gee ‘n vrygewige gemeente?

  1. Liefde

So ‘n gemeente vertolk Matteus 5:43 – 45 letterlik: Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. ‘n Vrygewige gemeente soek diegene wat God se liefde op praktiese maniere moet sien en ontvang. Hulle vra voortdurend: Wie kan ons help? Aan wie kan ons kos gee? ‘n Vrygewige gemeente het almal lief al weet hulle dat sekere mense, selfs gemeentelede, nie daarvan sal hou nie.

 

  1. Vriendskap

‘n Vrygewige gemeente ryk uit na diegene wat ‘n vriend nodig het. Hulle wil graag soos Jesus wees wat openlik daarvan aangekla is dat Hy ‘n vriend van sondaars was. ‘n Vrygewige gemeente vra: Wie het ‘n vriend nodig? Hoe kan ek ‘n vriend word vir diegene wat ander ignoreer?

 

  1. Vergifnis

‘n Vrygewige gemeente is vergewe en daarom beoefen hulle vergifnis teenoor ander. Hulle wil hê dat almal God se vergifnis sal ondervind. Hulle wil die boodskap van die evangelie van Jesus Christus verkondig. Hierdie boodskap is ‘n boodskap van vergifnis en herstelde verhoudings.

 

‘n Gesonde gemeente is ‘n vrygewige gemeente. Maar as ons dink aan vrygewigheid dink ons aan geld. Daar is meer om te gee as net geld.

 

 

image_pdfimage_print