Ons interaksie met God

image_pdfimage_print

 

“Tell me how much you know of the sufferings of your fellowmen and I will tell you how much you have loved them.” –Helmut Thielicke

 

Ons interaksie met God

In Esegiël 14:1 – 12 lees ons van Israel se leiers in ballingskap wat na die profeet, Esegiël, toe kom. Die woord van die Here het tot die profeet gekom: Mens, hierdie manne heg waarde aan afgode. Ons kan baie leer uit die interaksie tussen God en hierdie leiers.

 

  • Ons soek God op sy voorwaardes en nie ons s’n nie

Die leiers van Israel het die regte ding gedoen deur na God toe te kom, maar hulle doen dit met harte wat nie reg was nie. God is onder geen verpligting om positief te reageer op almal wat Hom nader nie. Om ‘n  gunstige antwoord by Hom te kry moet ons Hom met opregtheid en op sy voorwaardes nader. Dit sluit in sy eksklusiewe reg op my aanbidding. God verdra nie mededingers nie. Ons is dwaas as ons dink dat ons sonde nie ‘n invloed op ons verhouding met God sal hê nie. Om afgode in ons harte te koester, skei ons van God. Ons kan nie gelyktydig met God en met sonde loop nie. Ons is dwaas as ons van ‘n lewende God na ‘n nie-bestaande afgod afdwaal.

 

  • God bly genadig en barmhartig teenoor diegene wat hulle bekeer (vers 6)

Mense wat verlore gaan, maak God hartseer. Israel het God verlaat, maar Hy sê vir hulle: Bekeer julle! Laat staan julle afgode! Hoe hanteer ons diegene wat ons seergemaak het?

 

  • God se dissiplinering het altyd ‘n dubbele doel

Sy doel is altyd verheerliking van Homself en vir ons beswil. God wou die afgode uit Israel se harte wegruk. Sy doel met dissipline is die verandering van sondige mense na mense wat Hom alleen aanbid. Dan sal Israel nie weer van My af wegdwaal en hulle nie weer verontreinig met al hulle opstandige dade nie (14:11). Deur ons van ons sondes te verlos, verlos God ons van onsself. Hy tree in en doen wat ons nie op ons eie kan doen nie. Hy help ons om van die dooie afgode ontslae te raak. Om vir die lewende God te sterf is een ding; om vir afgode wat ons self gemaak het te sterf, is ‘n tragedie.

 

  • God gee aan goddelose leiers net wat hulle verdien

Diegene wat aanhou om die Here te verwerp, sal self verwerp word. As ons weier om onsself te bekeer, sal God optree met dade en nie woorde nie. God oordeel nooit sonder ‘n rede nie. Ek sal so ‘n man se teenstander wees en van hom ‘n voorbeeld, ‘n spot maak, hom van my volk afsny (14:8). Afgodery is dwaas; om te weier om die afgode te los en jou te bekeer is nog dwaser.

 

  • As ons iets anders as God en sy woord soek, moet ons nie verbaas wes as ons mislei word nie.

As ons nie ernstig oor God is en ons afgodery hanteer nie, is dit nie die Here wat ons verlei het nie. Tog sal Ek my hand teen hom uitsteek en hom tussen my volk Israel uit verdelg. God verlei nie mense nie, maar laat hulle die gevolge dra van wat hulle reeds doen.

 

image_pdfimage_print