God is die Eienaar van ons verlossing (2)

image_pdfimage_print

Not only do we know God by Jesus Christ alone, but we know ourselves by Jesus Christ alone. We know life and death by Jesus Christ alone. Apart from Jesus Christ we know not what is our life, nor our death, nor God, nor ourselves – Blaise Pascal.

God is die Eienaar van ons verlossing  (2)

In die vorige blog het ons na twee aspekte van God as eienaar van die verlossing gekyk:

  • In ons verlossing staan God sentraal; en
  • God is die bron van ons verlossing.

Ons kyk nou na die derde en laaste aspek:

  • Net God kan verlos – niemand en niks anders nie.

Daar is baie mense wat daarop aanspraak maak dat hulle mense kan verlos. Dit is vals – net God kan verlos. Ons moet maar net die Ou Testamentiese profete lees.

  • God verlos as niemand anders dit kan of wil doen nie: Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie … Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld. Hy trek geregtigheid aan soos ‘n pantser en redding is die helm op sy kop (Jesaja 59:16 – 17).
  • God verlos waar voorspellers en sterrekykers nie kan nie: Laat jou voorspellers nou optree, laat hulle jou help, hulle wat die hemel opdeel en die sterre bekyk, hulle wat elke maand bekend maak wat oor jou gaan kom … Hulle kan hulleself nie red van die vlamme nie (Jesaja 17:13 – 14).
  • God verlos waar konings nie kan nie: Moenie op magtiges vertrou nie, nie op ‘n mens nie; hy kan jou nie red nie (Psalm 146:3).
  • God verlos waar militêre mag nie kan nie: Dit is nie deur ‘n groot leër dat ‘n koning wen nie, en nie deur groot krag dat die held behoue uitkom nie … Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer, vir dié wat op sy mag vertrou om hulle van die dood te red (Psalm 33:16 – 18).
  • God verlos waar ander gode nie kan nie: Ek, Ek is die Here, buiten My is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig, Ek het gered en dit laat verkondig, Ek, nie ‘n ander god onder julle nie (Jesaja 43:11 – 13)

As dit dan so is, is verlossing nie iets wat ons by godsdiens kan kry nie, kan ons dan deur alle godsdienste verlossing kry? Nee, want godsdiens verlos niemand nie – God verlos. Ons is verlos omdat God opgetree het om ons te verlos. Al wat Hy vra is dat ons Hom moet vertrou.

Ons het nou gekyk na God as die eienaar van verlossing. Volgende keer kyk ons na verlossing as God se identiteit.

image_pdfimage_print

You may also like...