Tagged: Verlossing

image_pdfimage_print

Die aard van ons verlossing

 I am called to worship a God I cannot see, but not submit to a God I cannot know and prove. —David Shepherd

Die aard van ons verlossing

Ek is tans besig om na Paulus se brief aan die Filippense te kyk. Paulus dink na oor die menswording van Jesus Christus – die feit fat Hy waarlik mens geword het. Hoekom? Om die mens te verlos. Dit vereis vernedering, gehoorsaamheid, lyding en die dood aan die kruis. Maar die dood is nie die finale woord nie. Christus oorwin die dood en word verheerlik. Sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie wou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader (2:10 – 11).

Verlossing en God se soewereiniteit (3)

Jesus is the focus of Scripture. The Bible is not a random collection of religious documente –  John Stott

Verlossing en God se soewereiniteit (3)

Christopher J. H. Wright (Salvation belongs to our God) het ‘n uitstekende oorsig van verlossing gegee. Ons kyk vandag verder na Verlossing en God se soewereiniteit.

Mense kom tot verlossing deur die storie van die Bybel te hoor en in Jesus Christus te glo. Wat nou van mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie? Wat van Abraham wat  lank voor Jesus Christus geleef het? Is ons verlossing deur Jesus Christus of deur ons kennis van Hom?

Verlossing en God se soewereiniteit (2)

It is Christ Himself, not the Bible, who is the true word of God. The Bible, read in the right spirit, and with the guidance of good teachers, will bring us to Him –  C. S. Lewis

Verlossing en God se soewereiniteit (2)

Christopher J. H. Wright (Salvation belongs to our God) het ‘n uitstekende oorsig van verlossing gegee. Ons kyk vandag verder na verlossing en God se soewereiniteit.

God se kosmiese eienaarskap

Uit Deuteronomium 10:14 het ons gesien dat die heelal aan God behoort – alles. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here (Psalm 24:1); Die dieptes van die aarde behoort aan Hom, die kruine van die berge is Syne. Die see is Syne, Hy het dit gemaak; sy hande het die land gevorm (Psalm 95:4 – 5).

Verlossing en God se soewereiniteit (1)

There is redemptive power in Christ

Crucufied unmatched anywhere else

F. F. Bruce

Verlossing en God se soewereiniteit (1)

Christopher J. H. Wright (Salvation belongs to our God) het ‘n uitstekende oorsig van verlossing gegee. Ons kyk vandag na Verlossing en God se soewereiniteit.

Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit (Openbaring 7:10). Wat doen God op die troon? Van daar heers Hy oor die hele skepping. Dit beteken: Verlossing is van ons God wat soewerein is.

image_pdfimage_print