Het ons ons godsdiens afgewater? God se wil vir my lewe (2).

image_pdfimage_print

When we deal seriously with our sins, God will deal gently with us. —C.H. Spurgeon

Het ons ons godsdiens afgewater? God se wil vir my lewe (2).

Daar het die afgelope aantal jare heelwat boeke verskyn waarin gesê word dat die kerk sy boodskap afgewater het. (Michael Horton se  Christless Christianity en David Platt se Follow Me. A call to die; a call to live is goeie voorbeelde hiervan) Ons aanvaar sekere waarhede en bid die sondaar se gebed en glo alles is reg – ons is nou Christene. Maar dit is nie waar nie.

Belangriker as om sy wil te soek, is om Hom te ken en te vertrou. Ons soek formules en allerhande slim antwoorde om God se wil te bepaal. Maar wat verwag God van ons?

Dat ons Hom sal ken en vertrou. Dit beteken dat ons na Hom toe sal gaan en tyd met Hom spandeer. Luister na sy Woord; wees gehoorsaam aan Hom. Dan besef ons dat die wil van God nie ‘n padkaart is wat ons moet ontdek nie … dit is ‘n verhouding met Hom. As ons so naby aan Hom leef, sal ons nooit hoef te vra wat sy wil vir my is nie. Die doel is dus nie om te vra wat God se doel vir my lewe is nie, maar om dag vir dag saam met Hom te loop.

God openbaar sy wil vir ons in sy Woord. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels; doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle geleer het (Matteus 28:19 – 20). Dit is tog duidelik. Ons kry hierdie selfde basiese benadering in ander Skrifgedeeltes. Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld gestuur (Johannes 17:18)

Ons moenie God se wil vind nie – dit is duidelik aan ons gegee. Ons moet dit net uitvoer. Ons moet sy getuies wees. Ons onmiddellike reaksie is dat ons dit nie kan doen nie. Net voor sy hemelvaart sê Jesus vir sy dissipels: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Handelinge 1:8). God se wil is baie duidelik: gaan getuig – vertel vir die wêreld wie Jesus Christus is, wat Hy gedoen het en hoe Hy mense verlos.

Lukas vertel agt maal dat mense met die Heilige Gees vervul is en elke keer is die gevolg dat daardie mense begin praat het. As ek ander mense van die wonder van die evangelie van Jesus Christus vertel, doen ek die wil van God.

image_pdfimage_print

You may also like...