Hoe gebruik ons Bybelkommentare?

image_pdfimage_print

 

Since you cannot do good to all, you are to pay special attention to those who, by the accidents of time, or place, or circumstances, are brought into closer connection with you – Augustinus

 

Hoe gebruik ons Bybelkommentare?

Hierdie is nog een van Mel Lawrenz se reeks oor hoe ons die Bybel moet lees.

Een dag sê ‘n engel van die Here vir Filippus om na die pad tussen Jerusalem en Gasa te gaan. Daar kry hy ‘n Etiopiër op pad terug nadat hy Jerusalem toe gekom het om te aanbid. Hy was besig om uit die profeet Jesaja te lees. Filippus vra vir hom: Verstaan u wat u lees? Die man antwoord hom: Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie? (Handelinge 8:26 – 40).

 

Ernstige Bybelstudie sal altyd insluit die insigte wat ons kry uit Bybelkommentare. Daar is verskillende kommentare vir verskillende doeleindes. Ons moet hulle op geselekteerde tye gebruik tydens ons Bybelstudie. Die gebruik van kommentare is noodsaaklik. Natuurlik moet die individuele gelowige die teks van die Bybel op ‘n natuurlike en sinvolle wyse kan lees en so die teks verstaan. Ons moet ‘n direkte verhouding met God se woord hê, sodat ons direk deur die waarheid en krag van sy woord beïnvloed kan word.

 

Die lees, verstaan en toepassing van die waarhede van die Bybel was nog altyd ‘n funksie van die geloofsgemeenskap. Die woorde van die profete en apostels was gerig aan God se mense aan die begin. Nou is dit ‘n gesamentlike poging van die geloofsgemeenskap. Daarom doen ons persoonlike Bybelstudie, maar ons raak ook met ander gelowiges betrokke by Bybelstudies.

 

‘n Kommentaar is ‘n verduideliking van die teks deur iemand wat die taal, konteks en vorm van die teks bestudeer het. Hy gee aan ons besonderhede wat ons nie kan kry deur net die teks te lees nie. Hier dink ons aan dinge soos argeologiese ontdekkings, geskiedkundige besonderhede, taalkundige eienaardighede en besonderhede oor die geografie en kultuur.

 

Watter soorte kommentare kry ons?

Dit hang van jou doel af – wat wil jy bereik? Hier is ‘n paar tipes:

  • Kritiese, tegniese en eksegetiese kommentare. Hulle bevat baie besonderhede insluitend kommentaar op die Hebreeus, Aramees of Grieks gebruik in die oorspronklike teks. Hulle word veral gebruik deur mense wat hierdie tale verstaan
  • Verklarende kommentare is geskryf vir mense wat gereeld ander onderrig. Hulle is van waarde vir enige ernstige student van die Bybel. Hulle gaan gedeekte vir gedeelte, reël vir reël na en verduidelik die agtergrond en betekenis. Hulle beskryf ook hoe die teks toegepas kan word in die alledaagse lewe.
  • Kommentare vir aanbidding. Hulle spandeer baie min tyd aan die besonderhede van gedeeltes en gaan direk na die geestelike betekenis en die toepassing.

 

Hoe besluit ek watter kommentare om te gebruik?

As ons ‘n in-diepte studie maak van ‘n gedeelte, moet ons twee of meer kommentare gebruik en notas maak soos ons vorder. Ons sien gou waar die kommentators ooreenstem en verskil oor die betekenis van die teks. Ons kry baie besonderhede wat ons nie sou kry deur net die teks te lees nie. Ons kies die kommentaar wat aan ons vereistes sal voldoen.

 

Toe die Etiopiër gesê het: Hoe sou ek on as niemand dit vir my uitlê nie? openbaar hy die nuuskierigheid en leerbaarheid wat noodsaaklik is vir volgelinge van Jesus. Ons is geseënd met die baie kundiges wat toegewyd gestudeer het om ons te help om die betekenis van die Skrif te verstaan.

[Daar is ook uitstekende kommentare op die Internet beskikbaar]

 

image_pdfimage_print