Hoe lees ek die Bybel?

image_pdfimage_print

 

Satan knows that if he can get us to laugh at things we believe we would never do, our defenses will fall. —Kent Hughes

 

Hoe lees ek die Bybel?

Hierdie is nog ‘n artikel in Mel Lawrenz se reeks How to Study the Bible.

Die wêreld sou ‘n beter plek wees as miljoene Christene die Bybel ernstig bestudeer en soek vir die oorspronklike bedoeling van die skrywers. Dan ontdek ons die fondament om ons lewens op te bou. Maar die lewe is nie ‘n beter plek as hierdie studente van die Bybel nie hierdie waarhede akkuraat en getrou in hulle lewens toepas nie.

 

In Jesus se tyd was daar ‘n groep mense wat baie trots was op hulle kennis van die Skrif. Hulle toepassing was egter selfsugtig en skeef. Hulle was natuurlik die Fariseërs en skrifgeleerdes. Eendag het Jesus hulle oor hulle interpretasie van die Skrif gekonfronteer: Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie (Matteus 22:29). Dit was voorwaar ‘n skokkende stelling.

 

Om die Skrif te ken beteken versigtige lees, ontleding, agtergondinligting, ens. Daarna moet die betekenis van die Skrif in die ware lewe toegepas word. Daar is ‘n baie belangrike beginsel: Elke Skrifgedeelte het een spesifieke betekenis – dit het nie verskillende betekenisse nie. Dit kan wel baie geldige toepassings hê.

 

My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ‘n Mens wat kwaad word,  doen nie wat voor God reg is nie (Jakobus 1:19 – 20). Wat is die spesieke betekenis van hierdie verse?  Ons sien die opdrag stem ooreen met dit wat ons in Spreuke kry. Dit word nie aan een spesifieke groep mense gerig nie, maar is ‘n beginsel vir ‘n gesonde leefwyse vir alle Christene. Die sleutelwoorde is luister… praat … kwaad word. Ons kom tot die gevolgtrekking dat hierdie gedeelte ‘n algemene oproep is dat gelowiges meer moet luister en minder moet reageer. Ons moet enige kwaad word reaksie vermy.

 

Nou moet ons hierdie betekenis toepas op die lewe. Die toepassing kan geld vir baie  situasies in ons lewens. Dit is reg so.  Mans en vrouens moet moet probeer om werklik na mekaar te luister. Dit beteken hulle moet vrae ter verduideliking vra eerder as om kwaad te word. As mense negatief reageer op ‘n kerkleier se besluite, moet so ‘n leier nie kwaad word nie, maar versigtig luister en probeer verstaan. Hy moet selfs bereid wees om die geldigheid van die beswaar te erken. Hy moet veral nie kwaad word nie. As jy deur ‘n medegelowige gekonfronteer word, probeer verstaan wat dit beteken en bespreek dinge eerder as om kwaad te word.

 

Die toepassing van hierdie verse kan verder uitgebrei word. Dit is wat die studie van die Skrif so interessant maak. As ons die Bybel bestuder, tree ons as objektiewe ontleders op. Ons soek die objektiewe betekenis wat die skrywers wou oordra. As ons die betekenis het, soek ons hoe ons dit kan toepas in verskillende situasies.

 

Jesus wou nie gehad het dat sy hoorders net die betekenis van wat Hy sê verstaan nie … Hy wil hê sy onderrig moet ons lewens verander.

Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.  En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes (Matteus 7:24 – 27).

 

Dit is waarom Jakobus sê:

Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ‘n spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen (Jakobus 1:22 – 24)

 

Ons bestudeer die Skrif nie om een of ander spesiale, geheime kennis te kry nie. Ons bestudeer die Skrif sodat ons lewens uitgedaag en verander kan word. Dit is die kuns om die Bybel toe te pas.

 

 

image_pdfimage_print