Hoe moet ons sondaars hanteer?

image_pdfimage_print

“Once we deeply trust that we ourselves are precious in God’s eyes, we are able to recognize the preciousness of others and their unique places in God’s heart.” (Henri Nouwen)

Hoe moet ons sondaars hanteer?

As ons nie saamstem met ‘n besluit nie, beskuldig ons mekaar oor en weer. Hoe het Jesus sondaars hanteer?

  1. Moenie ander oordeel nie

Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word (Matteus 7:1 – 2). Ons kan nie verwag dat ongelowiges soos gelowiges moet optree nie. Ons moet fokus daarop om vir hulle ‘n lig te wees – om hulle lief te hê. Herhaaldelik sê die Bybel dat ons ander moet liefhê Dit is baie moeilik om ander lief te hê as ons kwaad is vir hulle of hulle haat.

 

  1. Jesus bewys barmhartigheid aan die een wat in sonde betrap is

Jesus was in die tempel besig om die mense te leer. Die skrifgeleerdes en Fariseërs bring toe ‘n vrou wat op owerspel betrap is daar aan. Hulle beskuldig haar en vra vir Jesus wat hulle met haar moet doen. Jesus buk en skryf iets in die sand – wat weet ons nie. Uiteindelik kom Hy regop en antwoord hulle: Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi (Johannes 8:7). Hy buk weer en skryf weer in die sand. Een vir een loop die mense weg – die familiehoofde eerste. Jesus bewys verbasende, oorweldigende barmhartigheid vir hierdie vrou. Hy reageer eers toe al die ander mense weg was. Hy vra vir haar: Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? … Ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jesus het die reg om te oordeel, maar Hy bied genade aan almal van ons.

 

  1. Jesus het nie die waarheid verberg nie

Jesus was dikwels barmhartig met sondaars, maar daar was tye dat sy onderrig maar moeilik was – so erg dat baie mense Hom verlaat het. Lees net Johannes 6:60 – 68. Jesus was duidelik oor die waarheid al was dit nie gewild nie. Hy het nie net probeer om ‘n groot aantal volgelinge te werf nie – sy roeping was om die waarheid en liefde te deel op ‘n manier wat die wêreld sou skud. Die skare het nie  uitmekaar gegaan omdat Jesus onbeskof of veroordelend was nie. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.  Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God (1 Petrus 3:15). Daar is ‘n tyd om mense te waarsku teen die gevare van ‘n wêreldse leefwyse. Ons het teerheid en die heilige waarheid nodig. Ons mag nie bang wees vir God se waarheid nie al maak dit ons ook ongewild.

 

Moenie oordeel nie; bied oorweldigende barmhartigheid aan sondaars; moenie die waarheid wegsteek omdat jy bang is vir die skare nie.

 

 

 

image_pdfimage_print