‘n Nuwe Kategismus: Vraag 42

image_pdfimage_print

The best way to do ourselves good is to be doing good to others; the best way to gather is to scatter. —Thomas Brooks

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 42

Vraag:

Hoe moet God se woord gelees en gehoor word?

 

Antwoord:

Met toewyding, voorbereiding en gebed sodat ons dit met geloof kan aanvaar, in ons harte wegbêre en in ons lewens kan uitleef. [Onderstreepte gedeelte is die antwoord vir kinders.]

 

Teksgedeelte:

Die hele Skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk (2 Timoteus 3:16 – 17).

 

Kommentaar:

As jy die Bybel elke dag lees, pas jy die waarheid op jouself toe? Wat is jou motief as jy die Bybel lees? Is dit net om kennis in te win sodat jy vir ander kan wys hoeveel jy weet en met hulle kan argumenteer? Of pas jy die waarheid op jouself toe?  As jy lees, sê vir jouself, “Dit is ek! Wat sê dit oor my?” Laat toe dat die Skrif jou ondersoek anders kan dit baie gevaarlik wees. Hoe meer jy weet, hoe gevaarliker is dit as jy dit nie toepas nie. Ons moet die waarheid op onsself toepas en as gevolg daarvan nederig wees. Ons moet versigtig wees dat ons nie praat asof dit slegs teoreties is nie – ek doen nie die moeite om dit op my persoonlike lewe toe te pas nie.. Mense oordeel Christus deur my en jou. Hulle sê: “Kyk na daardie Christene! … Hulle praat wonderlik as die son skyn en as dit goed gaan met die besigheid en as daar geen moeilikheid in die familie is nie. Die oomblik as iets verkeerd gaan, lyk dit asof hulle niks het nie. Hulle is selfs slegter as mense wat nie Christene is nie. Is dit die Christelike geloof? Hierdie maak ‘n logiese en regverdige afleiding.

 

 

Hierdie kommentaar is deur David Martyn Lloyd-Jones (1899–1981) geskryf. Hy was ‘n Walliese geneesheer en Protestantse predikant. Hy word veral vir sy prediking en onderrig van dertig jaar in Westminster Chapel in Londen onthou. Hy sou maande, selfs jare, gebruik om ‘n hoofstuk in die Bybel vers vir vers uit te lê. Sy bekendste publikasie is sy reeks kommentare op Romeine – veertien volumes.

Hierdie kommentaar kom uit Romans Chapters 2:1–3:20 “The Righteous Judgment of God” (Grand Rapids: Zondervan, 1989), 147–149.

 

Verdere leesstof:

 “The Interpretation of Scripture” in A Faith to Live By, deur Donald Macleod.
“Interpretation” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

Almagtige en ewige God, ons bid in die Naam van u geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Stuur eerstens ‘n geestelike koninkryk en ‘n geseënde evangeliebediening. Gee aan ons toegewyde predikers wat die rykdom van U goddelike Woord kommunikeer – waar en duidelik. In u genade beskerm ons teen verdeeldheid en dwaalleer. Moenie op ons ondankbaarheid fokus nie – ons het lankal verdien dat U U woord van ons af wegneem. Moenie ons so swaar straf soos ons verdien nie. Gee aan ons dankbare harte dat ons U heilige Woord liefhet, waardeer, in aanbidding aanhoor en ons lewens dienooreenkomstig verbeter. Mag ons so u Woord reg verstaan en u eise deur ons dade volbring. Mag ons in ooreenstemming met u Woord lewe en dag vir dag toeneem in goeie werke. Mag u Naam daardeur  verheerlik word, u koninkryk kom en u wil geskied. Amen.

 

 

Hierdie gebed is deur Martin Luther (1483 – 1546) geskryf. Hy was ‘n Duitse Protestantse pastoor en Professor van Teologie. Hy was die seun van ‘n mynfamilie. Hy was veronderstel om ‘n prokureur te word, maar sluit aan by ‘n klooster. Op 31 Oktober 1517 spyker hy sy 95 stelling s aan die deur van die kerk in Wittenberg. Dit lei tot die Hervorming. Sy weiering om sy skrywe in opdrag van Pous Leo X en keiser Karel V  terug te trek lei tot sy uitbanning. Luther het baie werke geskryf, insluitend sy klein en groot kategismusse. Hy preek honderde preke in kerke en by universiteite.

Hierdie gebed kom uit  Luther’s Prayers, geredigeer deur Herbert F. Brokering, uit die vertaling van  Charles E. Kistler (Minneapolis: Augsburg Books, 1967), 97–98.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...