Ons aanbid saam

image_pdfimage_print


“The gospel at its best deals with the whole man, not only his soul but his body, not only his spiritual well-being, but his material well being as well.”
Martin Luther King, Jr

 

Ons aanbid saam

Gebed is ‘n groot vreugde vir gelowiges. Dit is amper te goed om waar te wees dat in Christus God na ons luister. Die vreugde en voordele word nie tot ons persoonlike gebedslewe beperk nie. Gesamentlike gebed is ook belangrik. Hoekom?

  1. Dit gee krag

As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry (Matteus 18:19). Daar is bykomende krag as medegelowiges  saam versoeke tot ons Vader rig.

 

  1. Vreugde

As ons ons vreugde in gebed deel, vermeerder ons ons vreugde. Maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder (2 Korintiërs 1:24). Ons vermeerder nie alleen ander se vreugde as ons saam bid nie, maar ook ons eie.

 

  1. Verheerliking van God

Ons vermeerderde vreugde in God lei tot ‘n vermeerdering van sy heerlikheid. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie ‘n seën van God vir ons bring, en dan sal baie Hom vir ons dank (2 Korintiërs 1:11). As ons saam bid, kry ons ander betrokke en dit verheerlik God as Hy ons gebede antwoord.

 

  1. ‘n Vrugbaarder bediening

God wil hê dat ons vir mekaar wil bid. Paulus vra die gemeentes gereeld om vir sy werk te bid: Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle (2 Tessalonisense 3:1). Natuurlik was Paulus in staat om self vir hierdie dinge te bid – en hy het dit ook gedoen – maar hy verwag meer vrug op sy werk as ander by hom in gebed aansluit.

 

  1. Eenheid onder gelowiges

Om saam te bid, is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen om eenheid in die gemeente te bevorder. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed … (Handelinge 1:14). Om saam te bid is ‘n gevolg van die eenheid wat ons in Christus deel, maar dit lei ook tot ‘n dieper en ryker eenheid.

 

  1. Ons kry antwoorde wat ons andersins nie sou gekry het nie

As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping  van die Naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van die gelowige het ‘n kragtige uitwerking (Jakobus 5:14 – 16). Dikwels bid ons alleen vir ons persoonlike behoeftes en God antwoord ons gebede. Soms verwag hy dat ons as medegelowiges saam moet bid.

 

  1. Leer om in ons gebede te groei

Die beste manier om te leer om te bid, is om saam met ander te bid. Gee aandag aan ander se benadering tot God, die soort dinge waarvoor hulle Hom dank en vra en hoe hulle ander in gedagte hou. Sonder dat ons daarvan bewus is, word ons gebedslewe gevorm.

 

  1. Om mekaar te leer ken

Een van die beste maniere om ‘n medegelowige te leer ken, is deur saam te bid. Dit is in gebed, in die teenwoordighed van God, wat ons veral ons maskers afhaal. Ons hoor ander mense se harte in gebed.

 

  1. Om Jesus beter te ken

Die grootste voordeel van gesamentlike gebed is dat ons Jesus beter leer ken. Ons visie en perspektief is beperk; daar is aspekte van Christus wat ons helderder as ander sien – en ander aspekte wat hulle helderder as ons sien. “By praying with friends, you will be able to hear and see facets of Jesus that you have not yet perceived” (Tim Keller).

 

Hoekom bid ons? Nie om dinge by God te kry nie, maar om God te kry. Dit is genoeg rede om saam met jou medegelowiges te bid.

 

image_pdfimage_print