Geloofsvrae: Christus werk voort op aarde – deur die Gees

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Christus werk voort op aarde – deur die Gees – Adrio König

Christus werk voort op aarde – deur die Gees

Die tweede fout wat ons soms maak, is om te dink dat Christus se hemelvaart sy vertrek was en dat Hy die Gees gestuur het om Hom te vervang. Die hemelvaart het nooit in die NT die betekenis dat Jesus vertrek en dat Hy ‘n plaasvervanger sal stuur nie. Trouens soos die maagdelike geboorte en begrafnis van Christus, is ook sy hemelvaart nie een van die uitstaande gebeurtenisse in sy lewe waaraan besondere heilsbetekenis toegeken word nie.

Sommige Evangelies verwys na die hemelvaart van Jesus, ander nie, maar almal lewer sterk getuienis dat Hy self sy werk op aarde voortsit. Die laaste woorde van Matteus is: `En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld’ (28:20). Alhoewel Johannes na die hemelvaart verwys (20:17 – waarskynlik het hy nie ‘n hemelvaart in gedagte soos Lukas nie, maar eerder dat Jesus tussen hemel en aarde beweeg), gaan hy voort om van Jesus se teenwoordigheid en werk onder sy dissipels te vertel (20:19ev). Lukas, wat die meeste nadruk op die hemelvaart lê (24:50-53; Hand 1:9-11; 1:22; 2:33; 3:21), verwys ook die meeste na die Here Jesus wat sy werk op aarde voortsit (o.a. Hand 2:47; 9:3ev; 16:14).

Daar is dan ook oorvloedige verwysings na Christus se voortgaande teenwoordigheid en werk op aarde, soos dat Hy deur die geloof in ons harte woon, en dat ons aan Hom verbonde, in Hom gewortel, en op Hom gebou is (Ef 3:17; Kol 2:6-7). Dit bevestig trouens ook sommige van die beloftes wat Hy aan sy dissipels gegee het: `Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe,’ en dat Hy en die Vader by hulle sal kom woon (Joh 14:18; 23).

Trouens die teenwoordigheid van Christus in die nagmaal, waaroor ons heeltemal te simbolies dink, is ‘n sterk getuienis dat Hy werklik by ons is. Hy is die gasheer aan die tafel. Dit beteken ook dat ons die woorde van Jesus dat daar ‘n tyd sal kom wanneer die bruidegom weggeneem sal word (Mark 2:20), nie op hierdie tyd na Pinkster moet toepas nie, maar miskien eerder op sy begrafnis.

Dit is ‘n baie interessante vraag hoe ons sy teenwoordigheid op aarde moet verstaan. Hy is nie by ons soos Hy by die dissipels was tydens sy aardse bediening nie. Hy is nie só by ons dat ons Hom kan sien en aanraak nie. Hy is onsigbaar teenwoordig, wat ook beteken Hy is in die geloof teenwoordig. Maar dit geld natuurlik ook van die Gees. Ons kan wel Christus en die Gees se werk sien: mense wat tot geloof kom, mense wie se lewens verander, gawes wat Hulle aan mense gee om die gemeente op te bou, maar Hulleself is nie sigbaar nie. Miskien is dit die betekenis van die hemelvaart van Jesus: dat Hy voortaan onsigbaar op aarde sal werk. En dan beteken dit juis dat Hy voortaan deur die Gees sal werk.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...