Geloofsvrae: Die samestelling van die mens: twee beskouings

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die samestelling van die mens: twee beskouings – Adrio König

Die `samestelling’ van die mens: Twee verskillende mensbeskouings

Sedert die vroeë Christene is daar twee beskouings oor die mens wat in die kerk met mekaar wedywer: ‘n Grieks-filosofiese beskouing en ‘n beskouing wat meer met Bybelse stowwe werk.

Die Grieks-filosofiese beskouing kom hoofsaaklik van Plato af (alhoewel daar langs die pad bydraes van ander filosowe bygekom het) en is deur die vroeë Christene gebruik omdat dit populêr was en toegang tot die geleerde wêreld van hul tyd gegee het. Dit was vir die Christene ‘n maklike aansluiting omdat hierdie Griekse filosowe dieselfde woorde as hulle vir die mens gebruik het (soos siel, gees, liggaam), maar hulle het nie voldoende besef dat die Bybel ander betekenisse daaraan heg nie.

Plato het ‘n uitgebreide en besonder interessante mensbeskouing gehad. ‘n Paar fasette bring die verskil met die Bybelse mensbeeld duidelik na vore. Volgens hom bestaan die mens hoofsaaklik uit twee dele wat nie goed by mekaar pas nie: die onsterflike siel en die sterflike liggaam. Die siel dien straf uit in die tronk van die liggaam vir sondes in die vorige lewe. Die liggaam is ‘n groot hindernis vir die siel omdat dit die siel na die aarde en die aardse dinge aftrek. Daarom is die dood die groot verlossing wanneer die siel uit die liggaam bevry word om in vryheid na die ruimtes van die Gode en die wêreld van die gees te sweef.

Trouens die hele werklikheid bestaan uit twee sulke ongelyksoortige dele: die eintlike wêreld van die gees en die onsigbare dinge wat ewig is en die hoogste waarde het (en volgens sommige filosowe deur die eintlike God geskep is), teenoor die skynwêreld van die liggaam, die materie en die sigbare dinge wat tydelik en minderwaardig is (en volgens sommige deur ‘n tweederangse God geskep sou wees).

In die Bybel word dieselfde begrippe vir die mens gebruik (soos siel, liggaam, gees) maar in ander betekenisse. Terwyl hierdie Griekse filosowe vaste betekenisse aan woorde soos siel en liggaam gegee het en bepaalde eienskappe aan hulle toegeskryf het, gebruik die Bybel hierdie begrippe in ‘n groot verskeidenheid van betekenisse wat dikwels oorvleuel. Die Grieke het hierdie begrippe gebruik om die mens in vaste dele op te deel, terwyl die Bybel die mens as ‘n eenheid beskou wat met behulp van hierdie begrippe van verskillende kante af beskryf kan word. Derdens word hierdie dele dan in die Griekse filosofie in ‘n rangorde van hoër en laer ingedeel, terwyl die Bybel die hele mens (en die hele werklikheid) as die goeie skepping van God beskou en nie van minderwaardige teenoor meerderwaardige dele weet nie. En laastens is die strominge in die filosofie oortuig dat die siel onsterflik is terwyl die Bybel nie dié gedagte ken nie – alhoewel vreeslik baie Christene dit tog glo.

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...