Is die Bybel voldoende en noodsaaklik? (2)

image_pdfimage_print

While it costs us a lot to adopt children, it cost God the blood of His own Son.” – Rick Morton en Tony Merida, Orphanology

Is die Bybel voldoende en noodsaaklik? (2)

Ons het gesien dat die vroeë kerk en kerkvaders hierdie leer aanvaar het. In die vroeë Middeleeue bly hierdie siening basies onveranderd. Alles wat nie in Skrif genoem word of uit die Skrif afgelei kan word nie, is nie bindend op die gewete van gelowiges nie. He who wishes to be with God always, must pray frequently and must read frequently; for when we pray, we speak with God, but when we read, God is speaking with us (Adalger).

 

Mense het die Skrif volgens die kerk se historiese interpretasie daarvan gelees, want dit sou teen verkeerde interpretasie beskerm. Ons het twee neigings hier:

  • Daar is ‘n korrelasie tussen die Skrif en die historiese interpretasie van die Skrif. Hoekom? Want die Heilige Gees lei die kerk in die regte interpretasie.
  • Die gesag van die Skrif is ‘n hoër gesag as die geskiedenis.

Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan – Lukas 24:45.

In die laat Middeleeue word die belang van tradisie beklemtoon. Wat is die basis hiervoor? Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie (Johannes 16:12). Die kerk glo dat van Jesus Christus se onderrig nie in die Bybel opgeskryf is nie, maar mondeling oorgedra is. Hierdie oordrag was van Jesus Christus na sy dissipels na hulle opvolgers – die biskoppe van die kerk.

Die kerk glo dat hierdie tradisie net soveel gewig moet dra as die Skrif self. Dieselfde geld basies vir die geloofsbelydenisse soos die geloofsbelydenis van Nicéa, Athanasius en die Apostoliese Geloofsbelydenis. Nou is die Skrif alleen nie meer voldoende en noodsaaklik nie. Daar is selfs geglo dat die kerk ‘n gesagvolle tradisie het en sonder die Skrif sou kon voortbestaan.

Dit bring ons by ‘n volgende waterskeiding – die Hervorming. Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...