Wat leer ons van die Skrif in 2 Petrus?

image_pdfimage_print

The more you surrender to God, the more at peace you’ll be.The more you trust Him, the less you’ll need explanations – Rick Warren

Wat leer ons van die Skrif in 2 Petrus?

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Kom ons kyk verder na 2 Petrus 1:16 – 21:

 

Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels en legendes verlaat nie.  Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was.   En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig.  Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn.  Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie.  Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.

Hier leer ons iets van die Skrif:

1.Die Skrif is die woord van God

Baie mense is huiwerig om dit te sê. Maar Petrus glo dat die Skrif die woord van God is. In verse 19, 20 en 21 word elke keer na profeet/profesie verwys. Hierdie woord is nie net mondeling oorgedra nie, maar neergeskryf. I understand by prophesy of Scripture that which is contained in the holy Scriptute (Calvyn). Mense hou nie van geskrewe tekste nie, want dit impliseer ‘n vaste, stabiele betekenis. Mense wil nie hê dat die waarheid vas moet wees nie. Petrus sê dat die Skrif die objektiewe werklikheid/waarheid is. Daarom moet ons aandag aan die Skrif gee.

Dit is God se woord; dit lei ons uit die duisternis na die lig. Die doel van hierdie openbaring is nie net inligting nie, maar dit lei tot liefde, gehoorsaamheid en aanbidding.

2.God se woord is nie minder goddelik omdat dit deur menslike instrumente aan ons gegee is nie.

Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie.  Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig (vers 21). Mense praat en skryf soos mense wat deur die Heilige Gees meegevoer is. God gebruik die intellek, vaardighede en persoonlikhede van feilbare mense om neer te skryf wat goddelik en onfeilbaar is. Die woorde van die profete het een oorsprong – God.

3.Die Bybel is sonder foute

Die idees wat ons in die Bybel kry, is nie die idees van die verwarde denke van mense nie. Dit kom van God. Daarom kan ons nie aanspraak maak om te besluit watter dele van God se openbaring betroubaar is en watter nie.

Die woord van God is waar; ons volg nie mites nie; dit is nie ‘n mooi verhaal met ‘n sedeles daarin nie. God het dit voorspel; God het dit vervul; God het die geskrewe weergawe daarvan geïnspireer. Daarom moet ons dit glo. Ons het geen verdere openbaring van God nodig nie. Ons kan elke dag na die stem van God luister. Christus praat steeds met ons. As jy iets van God en Jesus Christus wil weet, gaan na die boek wat vertel wat Hy gedoen en gesê het.

Volgende keer gaan ons na die eienskappe van God se woord kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...