Karakter: Van binne na buite

image_pdfimage_print

“Treat a man as he appears to be and you make him worse. But treat a man as if he already were what he potentially could be, and you make him what he should be.” ~Johann Wolfgang von Goethe

Karakter: Van binne na buite

Ons is almal bekommerd oor hoe ons buite lyk. Daar is niks mee verkeerd nie. Die probleem is as ons meer bekommerd is oor hoe ons buite as binne lyk. Ons reputasie word bepaal deur wat ander van ons buitekant glo; ons karakter verteenwoordig wat ons binne is. As jy fokus om binne beter te wees word jy met verloop van tyd beter van buite. Hoe is dit moontlik? John Maxwell gee ‘n paar redes hiervoor:

 

  • Die binnekant beïnvloed die buitekant

Meer as 2 500 jaar gelede het die skrywer van die Spreuke-boek reeds gesê dat wat ons in ons harte dink, ons word. Wat kry ons vandag? Geneeshere sien die impak van ‘n positiewe gesindheid en hoop op genesing. Mentors beklemtoon die belang van visualisering vir sukses; sielkundige beklemtoon die belang van selfbeeld.

Wat ons glo, is belangrik. Wat ons doen of nie doen in die privaatheid van ons daaglikse lewe bepaal wie ons is. As jy jou hart, verstand en siel verwaarloos, verander dit baie vinnig wie en wat jy van binne en buite is.

  • Oorwinnings van binne gaan oorwinnings van buite vooraf

As jy die dinge wat jy moet doen, doen wanneer jy hulle moet doen, sal jy eendag die dinge  wat jy wil doen, doen wanneer jy hulle wil doen. Dit klink ingewikkeld. Wat dit beteken is dat voor jy kan doen, moet jy eers wees. Ons sien dikwels mense wat oënskynlik alles wat nodig is doen en tog nie slaag nie. Dit beteken gewoonlik dat iets binne verkeerd is en reggestel moet word. Die regte bewegings van buite met die verkeerde motiewe van binne lei nooit tot volhoubare sukses nie. Regte praat van buite met verkeerde denke van binne lei nooit tot volhoubare vordering nie. As ek van buite my bekommernis oor iemand uitspreek, maar van binne is ek vol haat en minagting lei nooit tot blywende vrede nie. Voortdurende groei en sukses gebeur wanneer ek die binne- en buitekant van my lewe in lyn met mekaar bring. Om die binnekant reg te kry, moet eerste kom. Soliede karakterkenmerke is die fondament vir sukses.

  • Ons ontwikkeling van binne is volledig onder ons beheer

Ons kan nie altyd bepaal wat met ons gebeur nie, maar ons kan altyd bepaal wat binne in ons gebeur. Karakter sluit in dinge soos integriteit, moed, volharding, vertroue en wysheid. Jy kan nie jou vingerafdrukke verander nie, maar jy self skep jou karakter in jou – jy is verantwoordelik vir jou karakter. As jy nie die regte keuses oor jou karakter maak nie, gee jy in werklikheid jou eienaarskap oor jouself op. Nou behoort jy aan ander – wat jou ook al beheer. Hoe kan jy ooit jou volle potensiaal bereik en die persoon word wat jy kan wees as ander  jou keuses vir jou maak? Winning in life is more than just money…it’s about winning on the inside…and knowing that you have played the game of life with all you had…and then some.” (Doug Firebaugh). As jy suksesvol wil wees moet die opbou van jou binnekant – jou karakter – jou prioriteit wees.


image_pdfimage_print

You may also like...