Laat u wil geskied

image_pdfimage_print

 

He who chooses the beginning of a road chooses the place in leads to. It is the means that determines the end – Harry Emerson Fosdick

Laat u wil geskied

Sekerlik die algemeenste vraag wat Christene vra, is: Hoe weet ek wat die wil van God is? Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Hierdie petisie vloei voort uit die vorige twee. Maar hoe moet ons die wil van God verstaan? Daar is drie maniere waarop die meestal verstaan word:

  • Die soewereine wil van God. Dit beteken dit wat God beveel, gebeur. Toe Hy sê dat daar lig moes wees by die skepping was daar lig. Toe Christus vir Lasarus beveel om uit die graf te kom, gebeur dit onmiddellik.
  • Die voorskriftelike wil van God. Dit het met sy wet en opdragte – sy voorskrifte – te doen. God het hulle gegee om die gedrag van sy sy skepping te reguleer. Dit is God se wil dat jy nie moet moord pleeg nie. Ons kan hierdie wil oortree – en doen dit ook elke dag.
  • Die wil van God ten opsigte van sy basiese gesindheid –  wat Hom tevrede stel en wat Hom ongelukkig maak.

Wat presies het Jesus bedoel toe Hy gesê het: Laat u wil geskied? Dit kan ‘n pleidooi wees dat sy soewereine doel geskied. Ons weet dat dit uiteindelik sal gebeur, maar intussen moet ons gereeld hieraan herinner word. Ons het ‘n vrye wil, maar dit is altyd ondergeskik aan God se soewereine wil.

Jesus kwalifiseer hierdie petisie. Hy sê nie net laat u wil geskied nie, maar voeg by: op aarde net soos in die hemel. Dit wys vir ons dat daar ‘n verskil is tussen die uitvoering van God se wil op aarde en in die hemel. Ons weet dat die soewereine wil van God altyd uitgevoer word. Waarskynlik verwys Jesus hier na God se voorskriftelike wil. Hierdie wil word altyd in die hemel uitgevoer, want daar is geen sonde nie. In die hemel word God voortdurend verheerlik en die gelowiges vind vreugde in Hom.

Jesus bevestig met hierdie petisie dat die wil van God in die hemel gedoen word, maar Hy bevestig ook dat dit nie op aarde gedoen word nie. Mense op aarde streef nie daarna om God te verheerlik nie; mense op aarde soek nie die koninkryk van God nie. Laat u wil geskied is ‘n uitdrukking van geloof en onderdanigheid – ons onderwerp ons aan God.

[In hierdie reeks maak ek onder andere van R.C. Sproul se boek The Payer of the Lord gebruik.]

image_pdfimage_print

You may also like...