Lasarus en die verkondiging van die evangelie

image_pdfimage_print

God is pleased to use ordinary people and ordinary conversations to do most of the heavy lifting in his kingdom. —Ed Welch

 

Lasarus en die verkondiging van die evangelie

Hoe beïnvloed die opstanding van Lasarus die menier waarop ons die evangelie deel? Die evangelie gaan nie daaroor om goeie mense godsdienstig te maak nie, maar om mense wat dood is weer te laat lewe.

 

In Johannes 11 lees ons van die dood en opstanding van Lasarus. Na Lasarus se dood kom Jesus daar aan – te laat in die oë van Lasarus se susters. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Maria by Jesus kom, het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan. Daarna tree Hy op. Ons lees hiervan in Johannes 11:38 – 44. Sy gemoed skiet vol by die graf; Hy laat die klip voor die graf wegrol. Hy bid tot God en roep met ‘n harde stem uit. Die oorledene het uitgekom.

 

Geestelik is ons dood. Dooie mense kan niks doen nie. As ons geestelik dood is, kan ons niks doen wat reg in God se oë is nie. Dit help ons as ons die evangelie verkondig en dit besef, want ons besef dat ons almal op dieselfde vlak is. Baie nie-Christene glo dat Christene dink dat hulle beter as ander mense is. Die verhaal van Lasarus leer vir ons dat ons almal dood is en niks sonder God kan vermag nie. Ons begin almal op dieselfde plek – geestelik dood. Deur God se genade staan ons op tot die lewe. Net soos Lasarus het ons niks gedoen om ons te red nie. Daar is niks wat ons kan doen om onsself te red nie. Deur geloof in wat Jesus Christus vir ons gedoen het, word ons gered.

 

Onthou altyd dat die evangelie nie is: “Jy doen” nie, maar “Christus het gedoen”. Jou werk is om dit te verkondig aan die mense. Evangelisasie verskil dus van iemand werf vir ‘n godsdiens. In evangelisasie vertel jy vir mense wat die dooies weer lewend maak. Daarom is dit goeie nuus; daarom moet jy dit met ander deel.

 

 

image_pdfimage_print