Lukas 14:26 – 33

image_pdfimage_print

Lukas 14:26 – 33 – Francois Malan

Subeth vra:

Lukas 14: 26 – 33. Ek het ‘n jong seun van 20, my niggie se seun) wat nou skielik sê hy is ‘n ateïs. My Bybelkennis is nou nie van so ‘n aard dat ek vir hom Bybels korrek Lukas 14: 26 – 33 kan verduidelik nie. Hy peper my behoorlik met vrae, so ek is nou so dankbaar vir hierdie webtuiste. Kan u my asb van ‘n antwoord voorsien. Ek het gesê ek sal terugkom na hom toe oor die naweek, maar sal graag so gou moontlik wil terugvoer gee. Dit gaan maar beroerd in daardie huishouding. Sy pa het selfmoord gepleeg, hy knou sy sussie vreeslik af. Daarom lê hy baie swaar op my hart. Groete in Jesus.

 

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord

 

Die Griekse werkwoord miseoo wat in Lukas 14:26 gebruik word, beteken ‘om te haat’. Die Semitiese  en Joodse denke word uitgedruk in uiterstes. Kyk bv. na Genesis 29:30-31 wat letterlik sê: Jakob het vir Ragel meer lief gehad as vir Lea (v.30), en in v31 word gesê God sien dat Lea gehaat word. ‘Haat’ word gebruik vir ‘minder liefhê’. In Deuteronomium 21:15-17 staan ook letterlik: as ‘n man twee vrouens het en die een liefhet en die ander een haat (NAV vertaal: een wat hy liefhet en een van wie hy nie hou nie), wat eintlik beteken dat hy die een meer liefhet as die ander een vir wie hy minder lief is.

 

Dit beteken dat die volgelinge van Jesus wat hulle familie moet haat, beteken dat die familie tweede plek moet inneem (NAV vertaal ‘haat’ in Lk 14:26 met: ‘afstand doen’). Familiebande moet nie kan inmeng met die absolute toewyding aan Jesus die Seun van God nie. Matteus 10:37 het die woord van Jesus weergegee met ‘liewer het’

 

In Lukas 14:27 gebruik Jesus kruisiging (die Romeine se metode om politieke opstandelinge dood te maak) as ‘n simbool van die uiterste foltering en vernedering waarvoor volgelinge van Jesus gereed moet wees om die prys te betaal vir die feit dat hulle vir Jesus kies, selfs as dit jou lewe sou kos.

 

Die twee gelykenisse in Lukas 14:28-32 van die bouer en die koning was bedoel om mense wat vir Jesus wil volg te waarsku, dat om ‘n volgeling van Jesus te word, is die belangrikste besluit van jou lewe, en moet goed oordink word soos ‘n goeie besigheidsman of politikus. Niemand kan deur ‘n vlaag van emosie in die koninkryk van God ingedryf word nie; jy moet eers goed rekenskap gee van die prys van dissipelskap. Jesus wil hê dat iemand wat op die pad van navolging begin, daarmee end-uit sal volhou. Dit beteken ook dat jy bereid sal wees om jou te onderwerp aan jou teenstander, deur jou selfhandhawing prys te gee, en jou aan Jesus oor te gee om onvoorwaardelik vrede te maak. 

 

Lk 14:33 sê: jy moet selfs bereid wees om van jou rykdom en besittings afstand te doen. Geen ander band mag jou bind nie as net die band met Jesus nie. Daarmee word nie gesê jy mag nie besittings hê nie, maar dat jy vry moet bly om Jesus te gehoorsaam, ook met die verantwoordelike spandering van jou besittings.

 

Die keuse vir Jesus is die heel belangrikste, want Hy is God (vgl. Johannes 1:1-3) wat sy lewe vir ons kom aflê het aan die kruis, om vir al ons sonde te betaal, en ons verhouding met God reg te maak vir nou en tot in die ewigheid, sodat ons as kinders van God mag lewe, wat doen wat ons hemelse Vader sê.

 

Skrywer: Prof Francois Malan.

 

image_pdfimage_print