Maak goed klaar

image_pdfimage_print

 

What chiefly & finally ought to be striven for is not happiness which has to do with our own pleasure, but goodness which looks to God’s glory. — William Ames

 

Maak goed klaar

Jerry Bridges sê dat daar geen beter voorbeeld van volharding tot die einde en goed klaar maak as Paulus is nie. Hy sit vasgeketting in ‘n tronk in Rome en verwag om enige dag tereggestel te word. Hy skryf: Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur.. Ek het die goeie  wedloop afgelê; ek het die wenstraap bereik; ek het gelowig end-uit volgehou (2 Timoteus 4:6 – 7). Ongelukkig, net ‘n paar verse verder skryf hy: Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat.

 

Hier het ons twee mense wat saam bedien het – Paulus was Demas se mentor.  Een het volhard en die wedloop voltooi – hy kyk vooruit na die oorwinningskroon. Die ander een het sy mentor verlaat. Ons hoor nooit weer van hom nie. In Filemon 24 verwys Paulus na Demas as sy medewerker. Hy was ‘n belowende jong man met ‘n belowende toekoms voor hom, maar hy bereik nie die wenstreep nie.

 

Dit laat ons dink. Ons mag nog baie jare voor ons hê en ons verwag om die wenstreep te bereik – om vas te staan en tot aan die einde te volhard. Demas het ook op ‘n stadium so gedink. Hy het nie by Paulus se span aangesluit met die idee om dit later, as dinge moeilik raak, te verlaat nie. Dit geld ook vir ouer mense. Yogi Berra, die bekende bofbalspeler, het gesê: “It  ain’t over till it’s over.” Ons maak klaar die dag as ons doodgaan. Almal van ons moet hierdie waarskuwing wat tot ons kom deur die lewe van Demas ter harte neem.

 

Wat moet ek doen om goed klaar te maak? Daar is veral vier noodsaaklike elemente van belang as jy goed wil klaar maak. Hierdie is dinge wat ons moet doen, maar oor alles staan God se genade. Paulus  skryf al sy volharding aan die genade van God toe. Ons kan kyk na ons verantwoordelikhede, maar ons moet onthou dat ons bemagtig word om hierdie verantwoordelikhede na te kom slegs deur die genade van God.

  1. Daagliks ‘n tyd van gefokusde gemeenskap met God

Hierdie tyd moet daagliks wees. Demas het nie sommer een oggend wakker geword en ‘n 180 grade omkeer gemaak nie. Hy het bietjie vir bietjie weggedryf na die teenswoordige wêreld. Sonder daaglikse gefokusde gemeenskap met God dwaal ons van koers af. Almal van ons het iets lief – Demas het die teenswoordige wêreld liefgehad. Wie het ons lief?  Daardie daaglikse tyd van gemeenskap met God is wanneer God se liefde vir ons en ons liefde vir Hom verfris word.

  1. Daaglikse toeëiening van die evangelie

Begin jou dag met God deur die evangelie vir jou toe te eien. God was genadig vir ons en ons moet dit in ons lewens erken. Die evangelie is nie ‘n boodskap net vir ongelowiges nie. Gelowiges het steeds elke dag die evangelie nodig.

  1. ‘n Daaglikse toewyding aan God as ‘n lewende offer

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God:  Gee julleself aan God as lewende offers wat vir Hom aannnemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. (Romeine 12:1). Soos ons daagliks oor die evangelie nadink en oor wat God in Christus vir ons gedoen het, moet dit daartoe lei dat ons ons as lewende offers aan God aanbied. God vra nie dat ons ons tydelik aan Hom moet toewy nie Hy vra dat ons ons as lewende offeers aan Hom wy wat Hy kan gebruik soos Hy goeddink. Die gevolge van ons liggame as lewende offers aan God toe te wy, sal verskil van persoon tot persoon.

  1. ‘n Geloof in die soewereiniteit en liefde van God

Dit moet voortdurend uitgeleef word. Die lewe is nie maklik nie – soms is dit selfs pynlik. As jy tot die einde wil volhard ten spyte van al die probleme en pyn, moet jy glo in God se soewereiniteit. Jy moet glo dat God in beheer van elke dag is – elke gebeurtenis in jou lewe. God oefen daardie beheer uit vanuit sy oneindige liefde vir jou.

God sal nooit sy beloftes wegneem nie. Hierdie versekering staan al voel dit of die wêreld om jou inmekaar val. Volhard, nie net verduur nie. Wees soos Paulus. Toe hy gesê het dat hy die wedloop voltooi het, het hy gesê dat hy volhard het. Ons moet vas staan – nie stil staan nie. Ons moet vorentoe gaan anders gaan ons nie die wedloop voltooi nie.

 

image_pdfimage_print