Mastrubasie – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Vraag:

Masturbasie: Weens gesondheidsprobleme is dit vir my vrou moeilik om ‘n normale sekslewe te he. Die vraag is: is dit sonde as sy my dalk wil help deur my te masturbeer?

Antwoord:

Laat ons eers kyk hoe mastrubasie as tema in die Bybel benader word en daarna die vraag self oorweeg. In die Bybel is daar geen gedeeltes wat direk oor masturbasie handel nie. Sommige sien Gen 38:9-10 as verwysing na masturbasie, maar daar gaan dit nie om masturbasie nie, maar om Onan wat ‘n swangerskap wou keer. Die gedeelte help ons dus nie verder nie.

Daar is verskillende standpunte rondom masturbasie onder Christene waarvan ek enkeles noem.

Omdat die Bybel nie direk oor masturbasie praat nie, word daar gekyk of daar indirekte verwysings is, met ander woorde of daar stellings oor bv. seksualiteit of seks in die Bybel is wat op masturbasie toegepas kan word. ‘n Gedeelte soos Matt 5:28 word dan dikwels as beginpunt gebruik: ‘Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ’n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg’. Daar word dan gesê dat ‘n persoon nie kan masturbreer sonder om aan ‘n vrou te dink nie, wat dan sou beteken dat afgelei kan word dat hy egbreuk pleeg of seksueel verkeerd optree deur ‘n vrou so te begeer. Teen hierdie agtergrond word verwysings teen seksueel verkeerde optrede in die algemeen aangehaal om te wys dat masturbasie – as begeerte en dus seksuele misdryf – sonde is. Tekste soos dat mens selfbeheer moet toepas (1 Thes 4:3-6) of dat mens versoeking moet weerstaan (1 Kor 10:13) of dat seksuele sonde sonde teen die liggaam is (1 Kor 6:18), en so voorts word dan aangehaal as  bewys dat dit sonde is. Die verse het natuurlik nie direk met masturbasie te doen nie, maar word by wyse van bogenoemde argument (begeerte na ‘n vrou is egbreuk – egbreuk is seksuele misgrype – seksuele misgrype is sonde – masturbasie is sonde) met masturbasie verbind. Hierdie siening sou masturbasie as sonde sien.

‘n Ander groep Christene is skepties oor die manier van redenasie. Hulle beroep hulle op die feit dat Mat 5:28 gaan oor die fisiese begeer van jou naaste se vrou wat eintlik al beteken dat jy met haar wil saam slaap terwyl jy getroud is met jou eie vrou (dus egbreuk) en dit is nie wat normaalweg met masturbasie gebeur nie. Die beginpunt van die argument is dus volgens hulle problematies. Om dan die argument van masturbasie as sonde te handhaaf moet mens vooraf besluit dat dit nie seksueel aanvaarbaar is nie en dan op grond van die besluit die Bybelse verse oor seksuele wangedrag op masturbasie toepas. Die vraag is dus, waar kom die besluit dat masturbasie sondig is vandaan? Dit berus op die opinies, vooropstellings en besluite van die mense wat daarteen is en nie op die Bybel nie, want die Bybel praat nie daaroor nie, word geargumenteer. Hierdie tweede groep mense argumenteer dus dat mens baie versigtiger moet wees om sommer te sê dis sonde. Mens moet die situasie en omstandighede in ag neem wat beteken dat masturbasie nie sommer per definisie dadelik as sonde beskryf word nie. Om in ‘n tronk te wees is tog iets anders as om by die huis in ‘n normale huwelik te wees en huwelike verskil ook… Om buitensporig op te tree vanweë misbruik en verslawing is ook anders as om oordeelkundig op te tree, word gesê.

Nog ‘n ander groep neem kennis daarvan dat die Bybel self niks daaroor sê nie, en argumenteer dan dat mens moet leer uit die skepping, wat tog ook ‘n manier is waarop God Homself openbaar. Dan word daar gekyk na dinge soos mediese argumente, waar seksualiteit as ‘n basiese drang is, soos om jou lewe te beskerm of kos te wil hê. Dit het te doen met hoe die chemie van ons breine werk en kan nie sommer net geïgnoreer word nie – buitendien werk hierdie chemie nie by almal dieselfde nie. Daar kom dan sielkundige argumente by uitleef. Dan liewer masturbeer, word gesê. Om nou masturbasie as sonde af te skiet veroorsaak net dat mense skuldgevoelens of selfs sielkundige afwykings ontwikkel. Sosiale argumente word geopper wat aandui dat ons deesdae baie langer wag voor ons trou en dat ons dus jare as ryp seksuele wesens sonder ‘n maat moet lewe. Die oplossings is of buitehuwelikse seks of masturbasie. Hierdie groep argumenteer dat hulle maar net erns maak met hoe God ons gemaak het.

Die doel van ons webblad is nie om seker oplossings in die kele van ons lesers af te druk nie, maar eerder om inligting aan ons lesers te gee om hulle te bemagtig om ten minste verder te dink en te argumenteer oor die saak. Sekerlik sal sommige van ons by die een en andere by die ander standpunt meer tuis voel.

Nou die vraag van ons leser: is dit sonde as die persoon se vrou, wat vanweë omstandighede nie meer tot die volle seksdaad kan kom nie, hom help om in sy geval sy seksdaad enduit te voer. Soos ek hierbo aangedui het, wil ek geensins voorskriftelik wees nie, maar hier moet tog enkele opmerkings oor gemaak word. Na my mening het ons nie hier met masturbasie te doen nie (daarom gebruik ek  nie die woord hierbo nie), maar met die normale liefdespel tussen man en vrou waarin hulle ook hul liefde en aangetrokkenheid vir mekaar op die manier toon – dit kan immers nie anders nie.

Skrywer:  Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print