Die Groot Geloofswoordeboek: Belydenis

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Belydenis

Die woord “belydenis” word in minstens twee betekenisse ge­­bruik: as sondebelydenis en as geloofsbelydenis.

  • Sondebelydenis

As sondebelydenis word die woord “belydenis” gebruik wan­neer ‘n individu sy of haar skuld voor die Here of voor iemand anders bely, maar ook wanneer ‘n gemeente saam hulle skuld voor die Here bely. In sommige kerke is dit ‘n vaste element in die erediens.

 

  • Geloofsbelydenis

As geloofsbelydenis word dit gebruik om die inhoud aan te dui van Christene se geloof. Dit kan in die vorm wees van kort, individuele uitsprake waarin ‘n persoon sy of haar eie ver­bin­­­te­nis met die Here uitspreek. Dit kan ook by die doop ge­beur of wanneer ‘n persoon belydenis van geloof aflê. Maar dit word ook gebruik vir langer geformuleerde belydenisse wat die kern­waarhede van die geloof opsom. Daar is byvoorbeeld die *Apo­stoliese Geloofsbelydenis, ook die Twaalf Artikels ge­noem, wat ‘n kort samevatting is van die Christelike geloof. In som­­­mi­­ge kerke word dit reëlmatig deur die hele gemeente be­ly. Saam met die Apostoliese Geloofsbelydenis (die Twaalf Ar­ti­kels) is daar ook twee ander belydenisse: die *Belydenis van Nicea en die *Belydenis van Atanasius. Hierdie drie word eku­me­­niese of algemene belydenisse genoem omdat omtrent alle Chris­te­like kerke hulle aanvaar. Dit is belydenisse wat vroeg in die ge­skie­denis van die kerk ontstaan het.

Belydenisse as kort formulerings van ons geloof kom alreeds in die Bybel self voor. Daar is selfs die teorie dat die Apostoliese Geloofsbelydenis die uitbouing is van Petrus se beroemde be­lydenis: “U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Matt 16:16). Daar is ook ander kort formulerings van die geloof, soos 1 Korintiërs 15:3-8; Filippense 2:6-11 en Kolossense 1:15-20 wat ook almal op Christus konsentreer. Dit is nie vreemd dat al hier­die kort belydenisse se fokus Christus is nie. Hy was die wese van die vroeë Christene se geloof. En dit is opvallend dat ook nog in die Apostoliese Geloofsbelydenis verreweg die grootste deel oor Hom handel.

Onder *belydenisskrifte word die breedvoeriger belydenisse van sekere kerkgroepe bespreek.

Woorde gemerk met ʼn * word elders bespreek

Outeur: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...