Mense is belangrik

image_pdfimage_print

 

How unspeakably wonderful to know that all our concerns are held in hands that bled for us. —John Newton

 Mense is belangrik

Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon (Psalm 8:5 – 6).

Adolf Hitler se politieke filosofie was dat die samelewing se behoeftes voor dié van die individu geplaas moet word. Kommunisme beklemtoon die belang van die politieke party oor dié van die individu. Josef Stalin het kleiner boere gedwing om hulle plase en diere op te gee om deel van kollektiewe plase te word. Die gevolg was kongersnood en miljoene onskuldige mense wat sterf.

 

Die Bybelse wêreldsiening, daarenteen, sê dat mense vir God baie belangrik is. God sê: Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip (Genesis 1:26). Die mens het dus ‘n intrinsieke waarde meer as enige ander skepsel op aarde. Sy waarde is nie afhanklik van sy vermoëns, lewenskwaliteit of moontlike waarde vir die samelewing nie.

 

Jesus gee aan ons twee groot gebooie – liefde vir God en liefde vir die naaste (Matteus 22:36 – 40). Jesus daag ons selfs uit om verder te gaan: Julle het gehoor dat daar gesê is: ’Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê en julle moet bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel (Matteus 5:43 – 45).

 

Daar is sekere waardes wat vir ons belangrik is: alle mense is gelyk gemaak, dat aan hulle sekere onvervreembare regte deur die Skepper gegee is – regte soos lewe, vryheid en die najaag van geluk. Dit is mense wat aan die Bybelse wêreldsiening vashou wat daarna streef om die ongeborene te beskerm, wat veg vir die regte van die onderdruktes en werk om die armes te voed en hulle lewe te verbeter. Hierdie is praktiese toepassings van Jesus se onderrig.

Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen (Matteus 25:40).

 

Jy, soos elke ander persoon, is belangrik vir God. Mense is belangrik of jy nou met hulle saamstem of verskil. Alle mense – weduwees, haweloses, weeskinders, armes … –is belangrik. Dit is baie maklik om net diegene met wie ons saamstem, lief te hê – hulle wat niks van ons nodig het nie en wat ons nie skade kan aandoen nie

 

 

 

 

image_pdfimage_print