Met geeste beset

image_pdfimage_print

Met geeste beset – Francois Malan

Lynette vra;

[Hierdie is ’n opvolg vraag op: Kan Satan ’n gedagte plant]

Baie dankie vir die antwoord. My volgende vraag: hoe kan ons beset word deur bose geeste sodat dit in die Naam van Jesus uitgedryf word?”

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

1     Beset deur bose geeste

Openbaring 12:9 noem die name van die leier van die bose: die groot draak, die slang van weleer, wat Duiwel (teenstander) en Satan (aanklaer) genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld (Jesus sê hy was van die begin af ‘n mensmoordenaar en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy ‘n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan; Johannes 8:44).  Hy is saam met sy engele uit die hemel op die aarde neergegooi. Openbaring 12:12,17-18 vertel hoe hy woedend op die strand gaan staan het en sy trawante geroep het om hom te kom help, nl. die dier uit die see (13:1) en die dier uit die aarde (13:11).

 

Hulle drie word geskilder as na-apers van God: die draak wat as god aanbid wil word (13:4); die dier uit die see,  wie se een kop lyk of dit tot die dood verwond was, maar dat die dodelik wond genees is, wat die mense in verwondering agter hom laat aanloop (13:3), is ‘n na-apery van die dood en opstanding van Christus; die dier uit die aarde, wat soos ‘n profeet wonders doen en sy asem in die beeld van die dier uit die see blaas om te kan praat sodat mense die eerste dier sal aanbid (13:12-15), is ‘n na-apery van die Heilige Gees wat mense bekwaam maak om van Christus te getuig.

 

Die eienskappe van die twee diere wys hoe hulle die mense beset om hulle weg te lei van die ware God van liefde, wat Christus aan ons geopenbaar het met sy woorde en sy liefdesoffer vir ons sonde aan die kruis:

            Die dier uit die see word voorgestel met militêre terme van absolute mag wat hy van die draak ontvang het (13:2-10), waarmee hy die gelowiges oorwin, in tronke gooi en doodmaak. Hy regeer die wêreld met mag. Die mense volg hom slaafs op die pad van mag. Hy word voorgestel as ‘n grootbek, wat God en almal wat Hom dien belaster.

            Die dier uit die land word voorgestel as die aardsleuenaar en verleier, wat ook almal doodmaak wat nie die beeld van die dier aanbid nie. Hy laat ook alle mense merk, met sy merk op hulle voorkoppe (as teken van hulle gedagtewêreld) en op hulle regterhande (as teken van hulle werke), wat alles gerig word teen God en sy woord,  om hulle sondige/bose/selfsugtige gedagtes te laat dink en uitvoer. Sonder hierdie bose ingesteldheid sou niemand kon besigheid doen nie (13:11-17).

 

Openbaring is ‘n boek vol simbole wat beskryf hoe die bose werk en hoe God dit teenwerk.

Die dier uit die see is ‘n simbool vir die mens se soeke na mag om sy wil op ander af te druk met geweld of groepsdruk (Jakobus 4:1-2,7:  ‘Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer nie? Julle begeer, maar besit niks nie; julle pleeg moord en is vol jaloesie en julle kan niks bereik nie…Onderwerp julle aan God. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug’).      

            Die dier uit die aarde is ‘n simbool vir die valsheid en liggelowigheid van die mens, wat maklik die skepsels wat God geskep het, en die skeppings van mense, aanbid en dien (vgl. Romeine 1:23,25). God het die mens gemaak om Hom as hulle Skepper en hulle medemense as God se skepping in liefde te dien. In Openbaring hoofstukke 17-18 word die werk van die diere  voorgestel met die groot prostituut Babilon wat mense na die afgode en die dood toe lei, die stad met haar prag en praal en onsedelikheid waardeur mense verlei word.

 

Mense wat hulle gedagtes vol maak met gedagtes van mag, skelmstreke en onsedelikheid maak hulleself oop om daardeur beset te word en word deur die bose ingespan om ander mense te verlei met hulle woorde en optrede. Dit begin by onsself en word later ‘n mag wat ons nie meer kan beheer nie, en waarmee ons ander meesleur en ander mee seermaak (Jakobus 1:14,5: ‘Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood).

 

2    In die Naam van Jesus uitgedryf word

Die simbool waarmee Openbaring die werk van Jesus verduidelik, is dat die volle getal van die diensknegte van God met ‘n seël op hulle voorkoppe gemerk word (7:3) as teken dat hulle aan die Here behoort deurdat hulle denke oor Jesus verander het. Van hulle word gesê dat hulle verlossing van ons God kom, wat op die troon sit en van die Lam (7:10), dat God sy tent by hulle opslaan (7:15; ‘n idiomatiese uitdrukking om iemand se inwoning mee te verwoord; vgl. Johannes 14:23: Jesus sê: ‘As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woon’). Die Lam sal hulle soos ‘n herder versorg (Op. 7:17).

            Oor die navolgers van die dier uit die see sê Op. 13:8 dat dit elkeen is wie se naam sedert die skepping van die wêreld nie opgeskryf is in die boekrol van die lewe van die Lam wat geslag is nie.  Op. 14:1 sê die seël van die gelowiges is die Naam van die Lam en ook sy Vader se Naam, wat op hulle voorkoppe geskryf is – dit is nie ‘n letterlike geskrif wat op hulle gesigte geskryf is nie (ook nie die merk van die dier op die gesigte van die ongelowiges nie), maar simbole van hulle gedagtewêreld en ingesteldheid, wat ‘n mens wel uit hulle gesigte kan aflei, van die gelowiges se konstante blye dankbaarheid dat hulle God se kinders is, en van die ongelowiges se ongenakte hardheid. Gelowiges se gedagtewêreld word verander en gelei deur die Lam se woorde en liefdesoffer en die woord van God.

            In Grieks is daar twee woorde vir ‘bekering:’ metanoia die verandering van jou gedagtewêreld oor God en oor sy Seun Jesus, deur in Jesus te glo; en strefoo omdraai van jou ou manier van lewe, om te lewe soos Jesus, met genade en liefde teenoor ander, en hulle bereidheid om saam met Hom te ly onder ongelowiges se verwerping en teenstand teen Jesus en die liefdespad wat Hy vir ons gewys het (vgl. Johannes 13:34).

 

Ons het nie mag om bose geeste uit iemand uit te dryf bloot met die noem van die Naam van Jesus nie. Maar ons kan wel vra dat Hy dit doen. En as Hy wil, kan Hy dit deur ons doen. Die persoon word slegs verlos deur te glo in die Here Jesus en sy verlossing wat Hy vir ons sonde aan die kruis bewerk het deur die straf op ons sonde op Hom te neem. Om tot geloof in Jesus te kom, is die werk van die Heilige Gees, wat ons oortuig van ons sonde teen God, van die geregtigheid wat Jesus vir ons verkry het om ons verhoudsing met God reg te maak, en van die oordeel van God as ons nie in Jesus glo nie en onsself aan die duiwel se versoekings oorgegee het (Johannes 16:8-11). Ons kan slegs instrumente in die hand van die Heilige Gees wees.

 

 

Toe Simon van Samaria vir Petrus geld aangebied het om dié soort mag te verkry, het Petrus gesê dat hy saam met sy geld in die verderf sal beland, omdat sy hart nie opreg is voor God nie. Sy hele bose denke moet verander (metanoia) word, en hy moet bid om die Here se vergifnis vir die verkeerde bedoeling van sy hart (Handelinge 8:20-23). Om bose geeste uit mense uit te dryf is nie ‘n mag wat ons ontvang om te gebruik soos ons wl nie. Dit kan die Here Jesus alleen doen, en daarvoor kan Hy ons gebruik, deur vir sulke mense te bid dat Hy hulle daarvan verlos, vir hulle van Jesus se verlossing te vertel dat Hy reeds die duiwel oorwin het, en by hulle aandring om Hom daarvoor te vertrou. Dit is die betekenis van ‘in sy Naam vra.’       

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...