‘n Nuwe Kategismus: Vraag 28

image_pdfimage_print

In times of drastic change, it is the learners who inherit the future. The learners find themselves well equipped to live in a world that no longer exists – Eric Hoffer

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 27

Vraag:

Word alle mense, net soos hulle deur Adam verlore is, deur Christus gered.

 

 

Antwoord:

Nee, net diegene wat deur God verkies en deur geloof met Christus verenig is. Nietemin bewys God algemene genade aan mense al is hulle nie verkies nie. Dit doen Hy deur die gevolge van sonde te beperk en werke vir menslike welstand te bemiddel. [Onderstreepte gedeelte is die antwoord vir kinders.]

 

Skrifgedeelte:

Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer (Romeine 5:17).

 

Kommentaar:

Algemene genade verwys na daardie seëninge wat God aan alle mense soos Hy goed dink gee. Nie net aan sy mense nie, maar aan alle mans en vrouens volgens sy wil. Algemene genade verwys na die algemene werkinge van die Heilige Gees waarin, sonder dat Hy die hart vernuwe, Hy sy morele invloed uitoefen sodat sonde beperk word, orde in die sosiale lewe behou word en sosiale geregtigheid bevorder word. Dit is die algemene definisie.

 

Die Heilige Gees was van die begin af werksaam in die wêreld en Hy het mense wat nie verlos is nie en na die verderf gaan, beïnvloed. Terwyl hulle in hierdie lewe en wêreld was, ontvang hulle hierdie  algemene, nie-verlossende optrede van die Heilige Gees … dit is nie ‘n verlossende invloed of ‘n versoenende invloed nie, maar dit is deel van God se doel … As die Heilige Gees nie op hierdie wyse in mans en vrouens aktief was nie, sou mense as gevolg van die sondeval en sonde lank gelede in vergetelheid krepeer het … Daarna is wat ons gewoonlik as kultuur beskryf – daardeur bedoel ek kuns en wetenskap, ‘n belang in die dinge van die verstand, literatuur, argitektuur, beeldhouwerk, skilderkuns en musiek. Dir ontwikkeling van die kunste is goed. Dit verlos nie, maar dit verbeter die lewens van mense. Waar kom hierdie dinge vandaan? Hoe verduidelik jy mense soos Shakespeare of Michelangelo? Die antwoord uit die Skrif is dat hierdie mense hulle talente gehad het en dit kon beoefen  as gevolg van die werking van algemene genade – die algemene invloed van die Heilige Gees.

 

Hierdie kommentaar is deur David Martyn Lloyd-Jones (1899–1981) geskryf. Hy was ‘n Walliese geneesheer en Protestantse predikant. Hy word veral vir sy prediking en onderrig van dertig jaar in Westminster Chapel in Londen onthou. Hy sou maande, selfs jare, gebruik om ‘n hoofstuk in die Bybel vers vir vers uit te lê. Sy bekendste publikasie is sy reeks kommentare op Romeine – veertien volumes.

Hierdie kommentaar kom uit

“Creation and Common Grace” in Great Doctrines of the Bible, “Volume 2: God the Holy Spirit” (Wheaton: Crossway, 2003), 24–25.

Verdere Leesstof:

“Divine Pre-ordination” in A Faith to Live By, deur Donald Macleod.
“Predestination” en “Definitive Redemption” inConcise Theology, deur J. I. Packer.

Gebed:

From all my lame defeats and oh! much more
From all the victories that I seemed to score;

From cleverness shot forth on Thy behalf

At which, while angels weep, the audience laugh;
 
From all my proofs of Thy divinity,

Thou, who wouldst give no sign, deliver me.

Thoughts are but coins. Let me not trust, instead 
of Thee, their thin-worn image of Thy head.

From all my thoughts, even from my thoughts of Thee,
 
O thou fair Silence, fall, and set me free.

Lord of the narrow gate and needle’s eye,
Take from me all my trumpery lest I die.

Hierdie gebed is deur C. S. Lewis (1898 – 1963) geskryf. Hy was ‘n lektor in Engelse literatuur aan Oxford Universiteit en Professor in Engels aan Cambridge Universiteit. Hy skryf literêre kritiek, kinderliteratuur, fantasieliteratuur en ook teologie. Sy bekendste werke is Mere Christianity, The Screwtape Letters, en The Chronicles of Narnia. Hy was lidmaat van die Anglikaanse Kerk en sy bekering is deur sy kollega aan Oxford en vriend J. R. R. Tolkien beïnvloed.

Hierdie gebed kom uit:“The Apologist’s Evening Prayer” in Poems by C. S. Lewis(Orlando: Harcourt, 1964), 129.

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...