Nuwejaarsvoornemens

image_pdfimage_print

Nuwejaarsvoornemens

Elke nuwe jaar word ons vasgevang in ’n aantal goed bedoelde voornemens. Die skeptiese waarnemer wonder of alles die moeite werd is, is die neem van sulke voornemens enigsins toepaslik. Dit word tog van ons verwag om te alle tye wyslik, gehoorsaam en gedissiplineerd te lewe.

 

Party mens sê selfs dat sulke voornemens om ons eie besluite te formuleer is oortollig en onbybels is. Die woord van God maak tog voorsiening vir ‘’n volledige en gesagvolle versameling van God se besluite vir sy mense. Die woord van God gee nie alleen aan ons die toestemming om besluite te neem nie, maar gee vir ons goeie redes om dit te doen. Ons kry voorbeelde van kinders van God wat besluit het om op ‘’n spesifieke manier en vir ‘’n spesifieke rede vir Hom te lewe. (Daniël 1:8; Matteus 1:19; Handelinge 19:21; 1 Korintiërs 10;14 – 32; Kolossense 3:12 – 17; 2 Tess. 1:11). In ons oorweging om God in alles wat ons doen te verheerlik, sal dit wys wees om sekere besluite te neem om ons by te staan in die proses van heiligmaking. Dit doen ons deur die krag van die Heilige Gees

 

Jonathan Edwards het geweet dat hy nie sy besluite sou kon uitvoer nie sonder God se hulp nie, het sy besluite voorafgegaan met hierdie stelling:

Being sensible that I am unable to do anything without God’s help, I do humbly entreat him by his grace to enable me to keep these resolutions, so far as they are agreeable to his will, for Christ’s sake.

 

Ons kan met vrug hierdie stelling van Edwards oorweeg soos ons probeer om God te verheerlik.

1,  Besluit wyslik

Being sensible. Ons moet redelik wees as ons besluite neem. As ons vinnig besluit op grond van ons illusie dat ons sonder sonde is, neem, sal ons misluk in ons pogings om hierdie besluite uit te leef. Ons moet besluite neem met opregte gebede en deeglike studie van God se woord. Ons besluite moet in ooreenstemming met God se woord geneem word. Ons moet al die implikasies van ons besluite oorweeg

 

  1. Besluit in afhanklikheid

That I am unable to do anything without God’s help Ek kan niks doen sonder God se hulp nie.,. Erken dat elke besluit moet in afhanklikheid van God geneem word. Ongelukkig glo ons dat ons self die krag het – ons is trots onafhanklik. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word (Efesiërs 3:16) Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard (Kolossense 1:11)). In ons swakheid moet ons op die krag van die Here staatmaak (2 Korintiërs 12:7 – 10).

 

  1. Besluit in nederigheid

I do humbly entreat him sê Edwards. As ons besluite vir die heerlikheid van God neem en dit voor sy aangesig, moet ons nie verwag dat God ons sal seën omdat ons hierdie besluite geneem het nie. Ons moet Hom in nederige afhanklikheid nader  as ons nie net sy seëninge soek nie, maar ook Hom wat seën.

 

  1. Besluit vir Christus se onthalwe.

So far as they are agreeable to his will, for Christ’s sake. Die hele saak van besluite neem, is nie net om doelwitte vir ‘’n beter lewe te stel nie. Ons is deur God geroep om volgens sy wil te lewe. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys (Psalm 115:1).

 

 

 

image_pdfimage_print