‘n Nuwe Kategismus: Vraag 44

image_pdfimage_print

But we should all quit if we thought that staying meant spending the rest of our productive lives running a big church rather than making a big difference – Andy Stanley

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 44

Vraag:  

Wat is die doop?

 

Antwoord:

Die doop is die was met water in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees; dit verwys na en verseël ons aanneming in Christus, ons reiniging van sonde en ons toewyding om aan die Here en sy kerk te behoort. [Onderstreepte gedeelte is die antwoord vir kinders.]

 

 

Skrifgedeelte:

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees (Matteus 28:19)

 

Kommentaar:

Die gemeenskap waarin die Christen by sy doop geroep word, is nie ‘n kollektief nie, maar ‘n liggaam. Dit is inderdaad daardie liggaam waarvan die familie op die natuurlike vlak ‘n beeld is. As enigiemand daarheen kom met die wanindruk dat lidmaatskap van die kerk lidmaatskap in die vals moderne sin – ‘n samekoms van mense asof hulle pennies is – is, sal hy by die drumpel reggehelp word – hy sal ontdek dat die Hoof van hierdie liggaam so anders as die minderwaardige lidmate is dat hulle geen kenmerke met Hom deel nie behalwe vir die analogie nie.  Ons word vanaf die begin opgeroep om as skepsels met ons Skepper te verenig, as sterflinge met die onsterflike, as verloste sondaars met die sondelose Verlosser. Sy teenwoordigheid, die interaksie tussen Hom en ons, moet die oorweldigende dominante faktor in die lewe wat ons in die liggaam leef, wees. Enige begrip van Christelike gemeenskap wat nie primêr gemeenskap met Hom beteken nie, is nie aanvaarbaar nie.

 

Hierdie kommentaar is deur C. S. Lewis geskryf. Hy was lektor in Engelse literatuur aan die Universiteit van Oxford en professor van Engels aan die Universiteit van Cambridge. Hy skryf literêre kritiek, kinderliteratuur, fantasieliteratuur, sowel as teologie. Sy bekendste werke is Mere Christianity, The Srewtape Letters en The Chronicles of Narnia. Hy was ‘n lidmaat van die Anglikaanse Kerk. Sy bekering was deur sy vriend en kollega aan Oxford, J. R. R. Tolkien beïnvloed

 

Uit Weight of Glory (New York: HarperCollins, 2001), 166.

 

Verdere leesstof:

 “Vocation” en “Baptism” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

Mag God ons oë open en aan ons die sekerheid gee dat ons ware gelowiges is, weergebore, gebore uit die Gees van God en daarom kinders van God, erfgename van God en daarom mede-erfgename met Christus.

 

Hierdie kommentaar is deur David Martyn Lloyd-Jones (1899–1981) geskryf. Hy was ‘n Walliese geneesheer en Protestantse predikant. Hy word veral vir sy prediking en onderrig van dertig jaar in Westminster Chapel in Londen onthou. Hy sou maande, selfs jare, gebruik om ‘n hoofstuk in die Bybel vers vir vers uit te lê. Sy bekendste publikasie is sy reeks kommentare op Romeine – veertien volumes.

Hierdie gebed kom uit Compelling Christianity (Wheaton: Crossway, 2007), 149.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

image_pdfimage_print

You may also like...