‘n Nuwe Kategismus: Vraag 8

image_pdfimage_print

Blog39k

A good teacher like John the Baptist, clears the way, declares the way, and then gets out of the way. —Derek Prime & Alistair Begg

 

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 8

Vraag:

Wat is God se wet soos ons dit in die Tien Gebooie kry?

 

 

Antwoord:

Jy mag naas My geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou ‘n beeld in die vorm van iets wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is, maak nie. Jy mag nie voor hulle buig en hulle aanbid nie.  Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie. Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.  Eer jou vader en jou moeder.  Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie. Jy mag nie begeer nie. [Onderstreepte gedeelte is antwoord vir kinders.]

 

Teksvers:

Jy mag naas My geen ander gode hê nie (Eksodus 20:2)

 

Kommentaar:

Thou shalt not have another God than me:
Thou shalt not to an Image bow thy Knee.
 
Thou shalt not take the Name of God in vain:
 
See that the Sabbath thou do not profain.
 
Honour thy Father and thy Mother too:
In Act or Thought see thou no Murder do.
 
From Fornication keep thy body clean:
Thou shalt not steal, though thou be very mean.
Bear no false Witness, keep thee without Spot:
What is thy Neighbours see thou Covet not.

 

Die gevaar lê nie slegs in die breek van een of twee van hierdie tien gebooie nie, maar in die  oortreding van enigeen van hulle. Soos jy weet, as ‘n koning tien besondere opdragte strafbaar met die doodstraf vir sy onderdane gee om te gehoorsaam, sal enigeen wat een van hierdie tien opdragte verontagsaam, skuldig aan hoogverraad wees – asof hy al tien verbreek het. Hy kan dus verwag dat die doodsvonnis voltrek sal word asof hy elkeen van hierdie opdragte verbreek het … As ‘n mens nege van die gebooie vervul en een verbreek, sal die een wat hy verbreek hom vernietig – hom uitsluit uit die vreugde van die hemel asof hy hulle almal oortree het.

 

Jy moet hierdie verbond en wet vervul, alles daarvan, vir ‘n lang tyd, tien, twintig, dertig, veertig of sestig jaar. Tog, as jy gly en een van hulle verbreek slegs een maal voor jy sterf, is jy verlore. My vriende, julle moet verstaan dat omdat julle onder die genadeverbond is julle beslis gered sal word. As julle onder die verbond van goeie werke en die wet is, sal julle sekerlik veroordeel word as hulle daarmee voortgaan.

 

Die wet veroordeel nie net woorde en optrede nie, maar het die gesag om die geheimste gedagtes van die hart wat boos is, te veroordeel. As daar een verkeerde gedagte deur jou hart gaan, een in jou hele lewe,  vat die wet dit, kla jou aan en verdoem jou daarvoor.

 

Net so met al die ander gebooie, as daar een gedagte wat boos is, of dit teen God is of teen die mens is, of jy dit agterkom of nie, tree die wet in werking en deur die gesag van die wet word jy veroordeel, uitgewerp en tereggestel.

 

Hierdie kommentaar kom van John Bunyan (1628 – 1688).  Hy was bekend as die blikslaer (tinker) van Elstow. Hy kom dramaties tot bekering en word ‘n Puriteinse prediker. Soos sy gewildheid toegeneem het, word hy die teiken van skinderstories en laster. Uiteindelik word hy in die tronk gegooi. Tydens sy tyd in die tronk begin hy sy bekende werk,  The Pilgrim’s Progress. Dit word vir die eerste keer in1678 gedruk.

 

Die gedig aan die begin is “Upon the Ten Commandments” in A Book for Boys and Girls, or, Country Rhymes for Children (London: Elliot Stock, 1890). Die aanhaling is uit “The Doctrine of the Law and Grace Unfolded” in The Works of that Eminent Servant of Christ Mr. John Bunyan, Volume 3 (Edinburgh: Sands, Murray & Cochran, 1769), 245–247.

 

Verdere leeswerk

 “Revelation” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed

O my God en Here, help my om u gebooie  deur u genade elke dag beter te verstaan en uit te leef. Bewaar my hart dat ek nooit sal vergeet en ondankbaar word nie, dat ek nooit ander gode sal soek nie of ‘n ander vertroosting hier op aarde of in enige skepsel.  Dat ek slegs aan U vashou, my enigste God. Amen, liewe God en Vader. Amen.

 

Hierdie gebed is geskryf deur Martin Luther (1483 – 1546). Hy was ‘n Duitse Protestantse leraar en professor van teologie.  Sy vader was ‘n mynwerker. Hy wou leer vir ‘n regsgeleerde, maar sluit later by ‘n klooster aan. Op 31 Oktober 1517 spyker hy sy vyf en negentig leerstellings aan die deur van die kerk in Wittenberg.  Dit was die begin van die Hervorming. Sy weiering om die leerstellings na Pous Leo X en Keiser Karel V se opdrag terug te trek, lei tot sy uitbanning uit die kerk. Hy het baie werke geskryf, insluitend klein en groot kategismusse, en duisende preke in kerke en universiteite gepreek.

 

Hierdie gebed kom uit  Luther’s Prayers, geredigeer deur Herbert F. Brokering, en vertaal deur Charles E. Kistler (Minneapolis: Augsburg Books, 1967), 51.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...