Neigings wat ons onrustig moet maak

image_pdfimage_print

The one indispensable requirement for producing godly, mature Christians is godly, mature Christians. —Kevin DeYoung

 

Neigings wat ons onrustig moet maak

Verskeie studies toon aan dat evangelicals in die VSA oor die algemeen nie weet wat hulle glo en hoekom hulle dit glo nie. Meeste van hulle glo in die goedheid van die mens – soos die res van die samelewing. Hulle is ook nie oortuig van die noodsaaklikheid van God se verlossende genade in Jesus Christus nie. Meeste evangelicals glo ons word gered omdat ons goed is. Daar is baie paaie van verlossing afgesien van geloof in Jesus Christus!!

 

 Michael Horton identifiseer vier neigings in die hedendaagse kerklewe wat ons onrustig moet maak.

1.Ons het te veel vertroue in ons eie woorde

Kerke volg klakkeloos die nuutste neigings in pop sielkunde, bemarking, politiek, vermaak en die leierskap van entrepreneurs na. Ons moet ons vertroue in die Drie-Enige God herwin. Ons moet weer luister as Hy ons met gesag leer – in sy Woord.

2.Ons het te veel vertroue in ons eie metodes

Ons glo in ons eie metodes om sukses te behaal. Dit geld ook vir persoonlike, sosiale en kerklike transformasie. Ons moet weer leer om op God se oordeel en genade te vertrou – sy optrede in genade.

3.Ons het te veel vertroue op ons eie goeie werke.

Ons glo dat ons goeie werke is wat God van ons verlang voor Hy ons verlos. Ons moet weer bely en op ons knieë gaan, nie alleen vir ons sondes nie, maar ook vir ons gewaande geregtigheid.

4.Ons is te bekoor met ons eie heerlikheid

 Die koninkryke wat ons besig is om te bou, bekoor ons. Die Hebreër-skrywer waarsku ons: Laat ons wat ‘n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil (12:28). Wat van belang is, is God se koninkryk en nie ons eie koninkrykies nie.

 

Dit is tyd dat ons ophou luister na die vals beloftes van die wêreld en weer na God se Woord luister – na sy verlossingswerk in Jesus Christus en die heerlikheid van die Drie-Enige God. Dit moet ons enigste doelwit wees. Dan sal ons ‘n herlewing in Christelike dissipelskap,  aanbidding en sending in die wêreld sien.

 

 

image_pdfimage_print