Ons leef in twee koninkryke

image_pdfimage_print

Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you’d rather have been talking – Aristoteles

Ons leef in twee koninkryke

Hoe kan Christene tegelykertyd in ‘n wêreldse en Goddelike koninkryk leef? Wat beteken dit as ek sê dat ek ‘n burger van God se koninkryk is? Wat gebeur as hierdie twee koninkryke bots? In Romeine 13 lê Paulus ‘n stel beginsels neer: Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom aangestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God; en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. ‘n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerhede lewe? Doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys, want die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie.

 As twee aardse koninkryke bots lei dit dikwels tot oorlog. Maar in die Bybel leer ons baie van die koninkryk van God en die verhouding van hierdie koninkryk met aardse koninkryke. Soms bots hulle. Die sentrale punt in Jesus se prediking was dat die koninkryk van God gekom het: Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur (Lukas 4:43).

 

 Die Ou Testament, veral die boeke van die profete, leer vir ons duidelik dat iewers in die toekoms ‘n dag sal kom wanneer die koninkryk van God ‘n nuwe tydperk sal inlei. In die Ou Testament word die geskiedenis van die heelal in twee tydperke verdeel: die huidige en die tydperk wat nog sal kom.

 In Jesus se tyd het mense steeds vooruit gekyk  na hierdie tydperk wat nog moet kom. Ons kyk ook vooruit na die tyd wanneer God alles weer nuut gaan maak. Maar Jesus het ‘n dramatiese aanpassing aan hierdie siening gemaak: Hy leer dat die koninkryk van God reeds gekom het. Die werklikheid is dat Christene reeds in die koninkryk van God leef.  Dit dit beteken dat ons lewens radikaal verander het.

image_pdfimage_print

You may also like...