Opskrifte van die Psalms

image_pdfimage_print

 

You either bear the everlasting dignity of acting God’s sovereign will willingly, or the everlasting shame of acting his will unwillingly. – John Piper

 

Opskrifte van die Psalms

Die eerste of eerste twee verse gee bepaalde inligting oor die psalm. Net 34 van die psalms het geen opskrif nie. Die opskrifte in die ander 116 psalms kan in vier kategorieë ingedeel word:

 

 1. Persoon of groepe

101 psalms word aan ‘n spesifieke persoon of groep verbind. Dit is nie noodwendig ‘n aanduiding van outeurskap nie, maar eerder dat die betrokke psalm tot ‘n spesifieke versameling behoort. Die persone/groepe wat ter sprake is, is Dawid, Koragiete, Asaf, Salomo, Moses, Etan en Heman die Esragiet (Ps 88).

 

 1. Musikale of liturgiese notas.

Die mees opvallende is:

 • Die koorleier (55 psalms). Moontlik het die psalm op ‘n stadium ‘n rol in die tempeldiens gespeel. Die presiese doel van die frase is onbekend.
 • Dit sluit in: By die dood van die seun; Die duif in die hoë bome.
 • Musikale notasie. Dit kom nooit in die opskrif voor nie. Sela kom 71 keer voor. Dit is waarskynlik ‘n musikale notasie waarvan ons die implikasie nie meer begryp nie.

 

 1. Psalmtipe

Dit is ‘n aanduiding van die literêre kategorie.

 • ‘n Psalm (57). Presiese implikasie onduidelik, want die psalms is uiteenlopend.
 • ‘n Pelgrimslied. (15).
 • ‘n Lied (17).
 • ‘n Gedig (19)
 • ‘n Gebed (5).
 • ‘n Herinnering (2).
 • Ander wat slegs een maal voorkom sluit in: ‘n Klaaglied, ‘n Getuienis; vir onderwys bedoel; vir die sabbatdag; ‘n Dankpsalm; ‘n Loflied.

 

 1. Historiese of kultiese situasie

16 psalms bevat spesifieke kultiese of historiese gegewens: die inwyding van die tempel; die sabbatdag; ‘n hulpelose met wie dit sleg gaan.

Die Bybelse boeke het aanvanklik geen titels gehad nie. So staan Genesis as bere’shith in Hebreeus bekend – dit beteken in die begin – die eerste woorde van die boek.  Die psalms staan aanvanklik as Lofprysing bekend. In die Griekse vertaling (die Septuagint) word na hulle verwys as psalmoi – liedere gesing met begeleiding van ‘n snaarinstrument.

 

 

image_pdfimage_print