Psalm 16 (2)

image_pdfimage_print

 

Human love, however noble and however highly motivated, falls short if it refuses to include the Father and Son as the supreme objects of its affections – I. Howard Marshall

 

Psalm 16 (2)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

16:7 – 8: Lofbetuiging.

7Ek sal die Here prys wat my raad gegee het, Ja, snags spoor my gewete my aan.

8Ek hou die Here altyd voor oë; omdat Hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie.

Die psalmis is oortuig dat die Here sy pleidooi in vers 1 sal antwoord. Daarom kan hy Hom prys. Die Here se leiding kom van binne die psalmis – sy gewete. Dit veronderstel dat die Here se onderrig op die hart geskryf is. Die beeld van die Here aan sy regterkant versterk vers 7. Die regterkant is die posisie van ondersteuning. Omdat die Here daar is, spoor dit die psalmis aan om getrou te bly.

 

Die digter loof die Here vir twee gawes:

  • Die Here se onderrig wat hom tot die regte insig gebring het en wat hom selfs in die nag bybly. Dit is nie uit eie insig dat die digter in die regte verhouding tot God staan nie.
  • Die Here se troue bystand wat verhoed dat hy struikel.

 

16:9 – 11: Slot.

9Daarom is my hart bly en juig my binneste; ja, my liggaam bly veilig,

God aan my regterkant is die basis vir die psalmis se blydskap. Hierdie blydskap betrek die hele mens – hart, binneste (siel) en liggaam. Elke woord verwys na ‘n deel van die mens, maar hier is dit die volle persoon – al sy dele.

 

10want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie; U sal nie toelaat dat u getroue volgeling die graf sien nie.

Hoekom die blydskap en vertroue van die psalmis? Hy is bewus van sy kwesbaarheid. Hy is egter vol vertroue dat die persoon wat aan die Here toegewy is nie aan die doderyk oorgelewer sal word nie.

 

11U wys my die pad van die lewe: oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid, lieflikhede in u regterhand, vir altyd.

Die Here maak ‘n pad oop wat na die lewe eerder as ‘n vroegtydige dood lei. As die Here teenwoordig is ondervind die mens oorvloedige vreugde omdat Hy in die mens se behoeftes voorsien. Oorvloedig verwys na ryk materiële voorsiening. Dwarsdeur hulle lewens sal hulle die Here se regterhand vol lieflikhede ondervind.

 

God se gawes het ‘n positiewe uitwerking op die digter. Hy is bly en juig; hy voel veilig.  Die redes vir sy vrolikheid is:

  1. U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. Baie mense is bang vir die dood omdat hulle geen beheer daaroor het nie en dit ook nie verstaan nie. Hierdie vrome digter weet van ‘n toekoms – ook as hy dood is. Ook dan sal God nog oor hom beskik. Ons as gelowiges het die versekering dat God ons nie na ons dood sal vergeet nie. Hy bring ons terug na die lewe sodat ons vir ewig by Hom kan lewe. In hierdie wete lê ons ware sekuriteit.
  2. 11U wys my die pad van die lewesy houding teenoor werk, die natuur, sy medemens en God. Dit sluit tyd en ewigheid in – nou en die toekoms, selfs na sy dood.
  3. Ooorvloedige vreugde in u teenwoordigheid.
  4. Lieflikhede in u regterhand, vir altyd.

 

Volgende keer gaan ons na die teologies implikasies van Psalm 16 kyk.

 

image_pdfimage_print