Psalm 24 (3)

image_pdfimage_print

 

 “It is as great and difficult a spiritual calling to run the factories and the mines, the banks and the department stores, the schools and government agencies for the kingdom of God as it is to pastor a church or serve as evangelist. The division of vocations into sacred and secular does incalculable damage to our individual lives and to the cause of Christ.” – Dallas Willard

 

Psalm 24 (3)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

24:7 – 10: Wie is die God wat die mens in sy heiligdom ontmoet?

Weer verander alles. Dialoog en die vraag en antwoord formaat word voortgesit. Maar die aard van die dialoog en die deelnemers verskil. So ook die verwysingsraamwerk. Die Here staan nou buite Sion en mense vra dat Hy sal ingaan.

 

7Lig op julle koppe, poorte, ja, lig julleself op, ewige ingange, sodat die roemryke Koning kan ingaan.

Die Here staan buite Sion. Dit veronderstel ‘n dinamiese verstaan van die Here se teenwoordigheid. Hy is nie oral op dieselfde tyd nie. Miskien is die Here se woonplek nog nie Sion nie, want Dawid het nog nie vir Jerusaalem ingeneem nie. Net hier is die Here die roemryke Koning.

 

8Wie is hierdie roemryke Koning? Die Here, die magtige held, die Here, heldhaftig in die die stryd.

Hier word na die identiteit van die koning gevra. Die Here kom as  militêre oorwinnaar – as iemand wat pas ‘n oorwinning behaal het.

 

9Lig op julle koppe, poorte, ja, lig julleself op, ewige ingange, sodat die roemryke Koning kan inkom.

Hierdie is ‘n herhaling van vers 7.

 

10Wie is Hy, hierdie roemryke Koning?

Die Here, Heerser oor alle magte, Hy is die roemryke Koning. Sela.

Vers 10 herhaal vers8 met enkele byvoegings. Die alle magte is die groot hemelse leër wat die Here gevorm het en wat Hom dien.

 

 

image_pdfimage_print