Psalm 30 (4).

image_pdfimage_print

 

We were like seeds locked up in a dark place, and now we have found the light – ‘n vrou aan Jerry en Monique Sternin, sendelinge in Bangladesj

 

Psalm 30 (4).

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

 

 

Teologiese Implikasies

Die lewe van die gelowige word tussen twee pole geleef, soos blyk uit sy onervindings: afgedaal –opgetrek; opkom uit die doderyk – afgaan in die put; woede – vreugde;  trane –  gejuig; krag – verskrikking; gerou – dans; rouklere – feesklere; maak musiek – hartseer. Iewers tussen hierdie teenstellings is ons en dit wissel gedurig.

 

Uit hierdie voorbeelde kan ons aflei dat danksegging of getuienis:

  • Persoonlik is
  • ‘n Storie vertel
  • God in vreugde aanspreek.
  • Ander mense in wonder aanspreek
  • Verbind die storie met sake van lewe en dood
  • Herhaal die storie as een maal nie voldoende is nie
  • Trek die gevolgtrekkings van geloof vanuit die individu se ondervindings
  • Nooi die res van die gemeenskap om daarby aan te sluit
  • Verwag dat die ondervindings die persoon se voortgaande getuienis sal vorm.

 

 

En ek? Ek het mos God se verlossing ervaar. Ek is mos ‘n mens met ‘n geskiedenis van verlossing. Hierdie psalm sê vir my: Maak jou lewe ‘n loflied tot eer van die Here, ‘n inspirasie vir die gemeenskap van gelowiges om die Here te loof.

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print