Psalm 34(1)

image_pdfimage_print

 

Our picking and choosing normally revolves around what is most comfortable – and least costly – for us in our culture – David Platt

 

Psalm 34(1)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Tema: Ek sal die Here altyd weer prys!

Hierdie is ‘n wysheidspsalm. ‘n Mens voel amper die klaskamer op sekere plekke in die psalm (vs 12). Om die kinders te help om hierdie psalm maklik te leer, was dit alfabeties gekomponeer. Een van die letters word nie gebruik nie (die opskrif is later bygevoeg en pas dus nie alfabeties in nie). Vs 23 is waarskynlik ‘n koor vir almal om te sing. Wysheidsleraars het dikwels hierdie alfabetiese styl gebruik. Die gebruik van die hele alfabet simboliseer die omvattendheid van die raad wat gegee word. Verdere kenmerke van die wysheidstyl in hierdie gedig is:

  1. Die teenstelling van die regverdige en die goddelose; en
  2. Die stellings wat aan Spreuke herinner.

Die boodskap van hierdie psalm is dat God die nederiges sal red en seën, maar die goddeloses sal veroordeel. Voor die Hervorming is hierdie psalm tydens die nagmaal gebruik. Martin Luther het dit so gehou.

 

34:1: Opskrif

Van Dawid. Toe hy hom kraksinnig gehou het voor Abimeleg, dié hom weggejaag en hy toe weggegaan het

Dit is ‘n persoonlike danklied van Dawid wat deur sy opskrif verbind word aan die gebeure in 1 Samuel 21:12 – 15. Dawid dien as huursoldaat in die Filistynse stad, Gat. Dit was toe hy van Saul weggevlug het. Dawid hou hom kranksinnig en die koning jaag hom weg. Die Filistynse koning Agis se ampstitel, Abimelek, word hier genoem – iets soos die farao gebruik is vir die Egiptiese koning. Ons lees ook van Abimelek in die geskiedenis van Abraham en Isak (Genesis 20 en 26). Soos Dawid was hulle ook vir die koning bang. Hulle het hulle vrees oorwin deur die les van hierdie psalm te leer. Die psalm beklemtoon vrees/eerbied van die Here en sien dit as die sleutel vir redding uit die gevaar waarin Abraham, Isak en Dawid verkeer het. Maar soos ek die psalm lees, kom ek agter dat dit ook op ‘n latere tydsvak van toepassing is – vandag.

 

 

image_pdfimage_print