Satan probeer God se woord ondermyn

image_pdfimage_print

“The revelation in Christ is not completed with the Life, Death and Resurrection of Jesus: it only attains its goal when it becomes actually manifest; that is, when a man or woman knows Jesus to be the Christ.” – Emil Brunner

Satan probeer God se woord ondermyn

Satan kom na Jesus nadat Hy veertig dae en veertig nagte niks geëet het nie. Jesus was honger. Dan kom Satan met die versoeking: As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word (Matteus 4:3). Weereens, soos met Eva, kry ons hier ‘n subtiele suggestie: As … “As jy dan die Seun van God is, hoekom gaan jy dan van die honger dood in die woestyn? Jy het tog die krag om iets omtrent jou honger te doen.”  Onthou Jesus se versoeking vind net na sy doop plaas. By sy doop het God uit die hemel gesê: Dit is my geliefde Seun (Matteus 3:17). Hier bevestig die Vader in die openbaar dat Jesus sy Seun is, maar die Satan sê: As…  Satan daag dus vir God uit – wat God gesê het, is nie waar nie.

Hoe reageer Jesus op hierdie versoeking van Satan? Hy  haal God se woord aan, want vir Hom is gehoorsaamheid aan die woord van God belangriker as sy honger.

Toe neem Satan vir Jesus na Jerusalem – hulle staan op  die hoogste punt van die tempel.  As U die Seun van God is, spring af! Daar staan moes geskrywe: “ Hy sal sy engele oor jou opdrag gee” en “Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.” (Matteus 4:6). Satan haal hier die Skrif aan. As Jesus glo, kan Hy maar van die tempel afspring, want niks sal gebeur nie. Jesus antwoord deur weer uit die Skrif aan te haal: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Jesus weet dat die engele oor Hom die wag hou – Hy het nie fisiese bewys daarvan nodig nie.

Laastens neem die Satan vir Jesus na ‘n baie hoë berg en wys vir Hom al die koninkryke van die wêreld: Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.  Satan maak asof die prys maar klein is – aanbid my net. Weereens antwoord Jesus die Satan met ‘n aanhaling uit die Skrif.

Drie keer val Satan aan; drie keer is sy aanval op die geloofwaardigheid van God se woord gerig. Hy gebruik selfs die woorde van die Skrif self. Satan probeer Jesus versoek om die geloofwaardigheid van God se woord te betwyfel. Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.

Hierdie was egter nie die einde van Satan nie. Dwarsdeur sy lewe het die Satan vir Jesus aangeval. Hierdie versoeking het soms van sy beste vriende gekom. Toe Jesus die eerste keer sy dood aankondig sê Petrus: Dit sal beslis nie met U gebeur nie (Matteus 16:22). Jesus draai na Petrus en antwoord hom: Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.

Jesus bly gehoorsaam ten spyte van versoekings. Jesus het in die waarheid van God se woord vertrou. Al drie Jesus se reaksies op Satan se versoekings is aanhalings uit Deuteronomium 6 – 8. Hierdie hoofstukke waarsku Israel om nie God te vergeet soos die vorige geslag gedoen het nie. Ons kan ook bemoedig word, want Jesus het belowe dat ons nooit so versoek sal word dat ons dit nie kan hanteer nie.

image_pdfimage_print

You may also like...