Sefanja (4)

image_pdfimage_print

Our tongues were made to bless the Lord – Isaac Watts

Sefanja (4)

Mike Bullmore het onlangs ‘n artikel geskryf waarin hy ‘n kort oorsig van Sefanja gee – God se groot liefdeshart teenoor sy eie mense. Hierin beskryf hy hoe God mense verlos. Hy beskryf ‘n proses bestaande uit drie stappe.

Stap 3: Die flikkering van hoop, bars uit in blydskap.

Sing, Sion! Juig, Israel! Wees met alles wat jy is, vrolik en bly, Jerusalem! Die Here het ‘n einde gemaak aan jou straf, Hy het jou vyande laat padgee. Die Koning van Israel, die Here, is by jou; jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daardie dag sal vir Jerusalem gesê word: Moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie! Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou (3:14 – 17)

 

 

Verlossing beteken nie net dat ek God se toorn ontsnap nie – dit is ook my toegang tot sy vreugde. Die mense wat hier te sprake is, is hulle wat hulle na God toe gedraai het. Dit geld nie net vir Israel nie. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God (Galasiërs 3:29).

Diegene wat God se verlossing ontvang het, word opgeroep om te sing, te juig en vrolik en bly te wees. Hoekom? As ons net dink aan wat God in Jesus Christus vir ons gedoen het, kan ons nie anders nie. Wat het God vir ons gedoen? Lees net 3:15:

  • Die Here het ‘n einde gemaak aan jou straf. Dit herinner baie sterk aan Romeine 8:1: Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Jesus Christus is nie.
  •  Die Koning van Israel, die Here is by jou. In 3:17 lees ons dieselfde: Die Here jou God is by jou.
  • Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daar is geen rede om te vrees nie, want ons magtige Koning is in ons midde.

Sefanja sluit op ‘n hoogtepunt af: Wanneer die tyd daar is, laat Ek julle kom, maak ek julle bymekaar en gee Ek aan julle roem en eer onder al die volke op aarde; dit is die tyd wanneer Ek julle lot verander, julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here (3:20)

Watter wonderlike boodskap in ‘n boek wat ons nie eintlik lees nie. Dit is die geskiedenis van die mens: van absolute hulpeloosheid tot blydskap in God.

image_pdfimage_print

You may also like...