Jesus is God (2)

image_pdfimage_print

Nothing that has not died will be resurrected – C. S. Lewis

 

Jesus is God (2)

Van vroeg af was daar groepe wat ontken het dat Jesus God was. Selfs vandag is daar baie mense wat dit steeds ontken. Daar is egter baie gedeeltes in die Bybel wat dit duidelik maak dat Jesus ook God is. In Johannes 1:14 word Jesus met die Woord geïdentifiseer. Daar lees ons: In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God (1:1). Hierdie vers sê nie net dat Jesus by God was nie, maar dat Hy self God was. Paulus verwys na Jesus as ons God en Verlosser wat weer sal kom. Christene se hoop berus op die wederkoms van Christus. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn (Titus 2:13); Hulle stem van die aartsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore – Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig (Romeine 9:5).

 

 

Ons hoor dat die engel vir Maria sê, nog voor die geboorte van Jesus: hulle sal Hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons (Matteus 1:23). Die Bybel maak dit baie duidelik dat Jesus volledig God is.

 

Hoekom is dit belangrik? Jesus verdien om as die Seun van God aanbid te word. Hy het ons immers gemaak: Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie (Johannes 1:3). Hier praat Johannes van Jesus – die Woord. Hy het ons verlos; Hy het ons met sy bloed gekoop. Saam met die hemelwesens, ouderlinge en engele moet ons sing: Die Lam wat geslag is, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang (Openbaring 5:12).

 

Daar is baie gedeeltes in die Skrif wat bevestig dat Jesus God is. Jesus het twee nature: volwaardig mens en volwaardig God. Volgende keer kyk ons na Jesus as mens

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...