‘n Nuwe Kategismus: Vraag 12

image_pdfimage_print

Do not have your concert first and tune your instruments afterward.  Begin the day with God. —Hudson Taylor

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 12

Vraag:

Wat vereis God van ons in die negende en tiende gebooie?

 Antwoord:

Negende: dat ons nie leuens vertel of ander mislei nie, maar dat ons die waarheid sal praat. Tiende: dat ons tevrede is en nie ander beny nie. Dat ons nie gegrief sal weer oor dit wat God aan hulle of aan ons  gegee het nie. [Onderstreepte gedeeltes is die antwoord vir kinders.]

 

 Teksvers:

As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” dan doen julle reg (Jakobus 2:8)

 Kommentaar:

Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie. Here, U beveel my in hierdie gebod hoe ek my tong teenoor my naaste moet gebruik en hoe ek my moet gedra betreffende sy naam. U verbied my om vals getuienis af te lê. Hiermee verbied U alle vorme van skinder, leuens, valsheid en onwaarhede. Hoekom? As “lede van een liggaam”  wil u hê dat ons die waarheid met mekaar sal praat. Ons moet almal versigtig wees om ‘n ander se swakheid te bedek en met ons tong die naam van ander te verdedig, soos ons wil hê hulle teenoor ons sal doen.

 In hierdie gebod, soos U allerhande  vorme van bose, gevaarlike, lasterlike en onwaar  spraak  verbied, beveel U my om alle vorme van goddelike, eerlike en ware praat na te streef … O, hoe ‘n goeie ding is dit vir my! As ons dink aan die seerkry wat volg op onwaarhede en deur woorde waardeur baie mislei word, sien ons duidelik die wonderlike voordeel en versorging van U vir ons in hierdie gebod.

 Jy mag nie begeer nie. Hier, genadige Here God, gee U aan my die laaste gebod van u wet wat my geleer het watter uiterlike optrede ek moet vermy, sodat ek nie daardeur  my naaste kwaad aandoen of seermaak nie.  Voorbeelde is moord, egbreuk, diefstal en vals getuienis.  Nou leer U my ‘n reël vir my hart. U beveel dat ek niks van my naaste sal begeer nie. Ek weet dus dat as hy ‘n mooier huis as ek het, ek dit nie mag begeer nie; as hy ‘n mooier vrou as ek het, ek haar nie mag begeer nie … ek mag nie ‘n bees of donkie, ja, selfs nie sy hond  of die kleinste dingetjie wat hy besit, begeer nie. In die ander gebooie  het U alle beserings of bose praktyke teen my naaste verbied, nou beveel U my dat ek moet oppas om nie bose gedagtes teen hom te dink nie … Die apostel het reg gepraat toe hy gesê het dat ons al ons laste aan U moet gee, want U sorg vir ons. Dit is waar: U sorg vir ons en U wil hê dat ons ook vir ander moet sorg.

 Hierdie kommentaar is deur John Bradford (510–1555), ‘n Engelse Protestantse Hervormer  geskryf. Bradford het aan die universiteit van Cambridge gestudeer. Hy word die koninklike kapelaan vir Koning Edward  VI. Toe Mary Tudor, ‘n Katoliek, die troon bestyg word hy saam met  Latimer, Ridley and Aartsbiskop Cranmer gearresteer. Hy het ‘n groot reputasie as prediker gehad en ‘n groot skare het sy teregstelling bygewoon. Hy word veral onthou vir sy stelling:  “There but for the grace of God goes John Bradford.”  Sy werke waarvan sommige in die tronk geskryf is, sluit in briewe, oproepe, lofredes, preke en verhandelings.

Hierdie kommentaar kom uit  “Godly Meditations: A Meditation upon the Ten Commandments” inThe Writings of John Bradford, geredigeer by Aubrey Townsend (Cambridge: University Press, 1868), 150–157.

 Verdere leesstof:

Oaths and Vows” en “Antinomianism” inConcise Theology, deur  J. I. Packer.

 

Gebed:

Almagtig Vader, die Vader van lig, wat deur u dierbare Seun belowe het dat almal wat u wil doen, sal u leer ken; gee my die genade om so te leef dat deur daaglikse gehoorsaamheid my geloof sal toeneem en dat ek u heilige Woord beter sal verstaan deur Jesus Christus ons Here. Amen

 

C. S. Lewis (1893 – 1963) was ‘n lektor in Engelse literatuur aan die Universiteit van Oxford en hoof van die Departement Engels aan die Universiteit van Cambridge. Hy het letterkundige kritiek, kinderliteratuur, fantasie as ook teologie geskryf. Sy bekendste werke is  Mere Christianity, The Screwtape Letters  en The Chronicles of Narnia. Hy was lid van die Anglikaanse Kerk. Sy bekering is deur sy vriend J. R. R. Tolkien beïnvloed.

 

Hierdie gebed kom uit ‘n brief wat hy op 18 Maart 1952 uit Magdalen College aan Mev Sonia Graham geskryf het. Sy het vir hom gevra vir ‘n gebed. Dit kom uit Letters of C. S. Lewis , geredigeer deur  W. H. Lewis (Orlando: Harcourt, 1966), 419.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

 

image_pdfimage_print

You may also like...