Vryspraak en Heiligmaking

image_pdfimage_print

 

When we have to do a severe thing, let us choose the tenderest manner. —C.H. Spurgeon

 

Vryspraak en Heiligmaking

Paulus verduidelik die verskil tussen vryspraak en heiligmaking in sy briewe.

 

Vryspraak is nie progressief nie – dit is volledig in die lewe van die gelowige die oomblik as hy bekeer word. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus (Romeine 5:1). Vryspraak is die fondament waarop die huis van heiligmaking gebou word. Heiligmaking is progressief soos gelowiges groei in volwassenheid en gehoorsaamheid. Geloof is die rede vir hierdie nuwe geboorte en gehoorsaamheid is die gevolg van geloof.

 

‘n Mens word nie deur dit wat hy doen verlos nie, maar slegs deur geloof in Jesus Christus. Geloof produseer altyd goeie vrugte. So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood (Jakobus 2:17). Daar is nie so iets soos ware geloof sonder dade nie. As die Heilige Gees in ons kom woon by ons bekering, begin goeie vrugte onmiddellik groei. Jesus is die wingerdtok en die Christene is die lote. Net God kan goeie vrugte in sy kinders produseer.

 

Goeie dade vloei voort uit ons geloof, maar ons dade dra nie by tot die gehalte van ons geloof of die inhoud van ons verlossing nie. Die gelowige se verlossing is seker die oomblik as hy hom bekeer. Die fondament is gelê. Sy naam word in die boek van die lewe, die boek van die Lam, geskrywe (Openbaring 13:8). Ons is van die sonde vrygemaak; ons is slawe van God wat sy wil doen (Romeine 6:18).

 

Enigeen wat in sonde voortleef is nie ‘n Christen nie. Gelowiges leef nou vir  Jesus; gelowiges dien vir Christus, want Hy is die Here. Hy het sy lewe vir ons gegee om ons te verlos. Ons is nou ‘n nuwe skepping. Is gelowiges volmaak? Natuurlik nie Wil gelowiges dinge op God se manier doen? Beslis. Die gehoorsaamheid as gevolg van geloof is omdat Christus in ons leef. Baie mense probeer om aan een of ander etiese kode gehoorsaam te wees. As die persoon nie bekeer is nie, sal sy gehoorsaamheid nie God se guns verdien nie. Die enigste gehoorsaamheid waarmee God tevrede is, is die gehoorsaamheid van sy kinders. As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil (Hebreërs 11:6).

 

Geloof in Christus beteken dat ons Christus gehoorsaam. As die fondament eers gelê is, begin God aan die huis werk. My lewe as Christen is die werk van God. Jy kan nie krediet neem vir die huis of sy fondament nie. Gehoorsaamheid aan God betrek ons gedagtes, woorde en dade. Ons gehoorsaam God deur ons liggame en ons gesprekker te gebruik om Hom te verheerlik. Onthou: Waar die hart van vol is, loop die mond van oor (Lukas 6:45).

 

Voordat iemand God kan gehoorsaam, moet hy eers die vryspraak deur God ontvang (Romeine 3:21). Hierdie vryspraak van God is volmaak as gevolg van Christus se volmaakte offer aan die kruis. Dit word aan die gelowige gekrediteer by sy bekering. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag (Titus 3:7).

 

As ‘n mens sy sonde bely en vertrou op Christus as sy Verlosser, is hy vergewe, vrygekoop en verlos. Dan begin Hy lewe soos God dit beplan het. As Jy weergebore word, word jy deel van God se familie. Dan gehoorsaam jy Hom deur die krag wat Hy in jou geplaas het. Die gehoorsaamheid deur geloof is die neweproduk van jou persoonlike verhouding met Jesus Christus.

 

image_pdfimage_print